De werkingsmiddelen voor de scholen zijn in 2023 gestegen, net als de nieuwe investeringen. Het aandeel van alle salarissen van al het onderwijspersoneel blijft uiteraard de grootste hap uit het onderwijsbudget. Zeker het buitengewoon onderwijs zag het budget voor de meest kwetsbare leerlingen de hoogte ingaan. 

Meer per leerling

Gemiddeld werd er in 2023 per leerling van het buitengewoon basisonderwijs 22.500 euro uitgegeven (in 2022 was dit nog ruim 18.200 euro) en per leerling van het buitengewoon secundair onderwijs bijna 26.700 euro (in 2022 was dit nog 23.500 euro). Daarnaast zagen ook het gewoon basisonderwijs, het gewoon secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs de middelen toenemen. 

Bewust beleid

“Het totaalplaatje is kristalhelder: we investeren steeds méér in ons onderwijs. En het gaat om enorme bedragen”, zegt Weyts. “Dat is een heel bewust beleid voor meer onderwijskwaliteit.”