Gestandaardiseerde test Nederlands voor anderstaligen

Door Ben Weyts op 19 juli 2022, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering
studenten leggen schrijftest af in het onderwijs

Alle anderstaligen die een opleiding Nederlands volgen in het volwassenenonderwijs zullen vanaf 2023 een gelijkaardige test afleggen. Zo krijgt elke anderstalige de garantie dat hij op elke plaats hetzelfde taalniveau kan halen. “Een goede basiskennis van het Nederlands is dé sleutel tot onze samenleving”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Met deze test bieden we een hefboom aan iedereen die wil inburgeren in Vlaanderen.”

Op dit moment heeft elk Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) en Ligo-centrum voor basiseducatie (CBE) een eigen opleiding en een eigen toets Nederlands. Dat zorgt voor een grote verscheidenheid. Op de arbeidsmarkt is er weinig vertrouwen in de gelijke kwaliteit van het attest. Er komt nu een gestandaardiseerde test Nederlands voor anderstaligen die een NT2-opleiding volgen in een CVO of een CBE. De nieuwe test zal net- en koepeloverschrijdend zijn: ongeacht de plaats van de opleiding mikt de test op hetzelfde taalniveau (A2). Test en attest hebben zo altijd en overal dezelfde (hoge) waarde. De eigen evaluatie van elk individueel opleidingscentrum blijft zwaar doorwegen in het eindresultaat van een cursist.

De uitrol gebeurt in twee fases. Vanaf 1 september 2023 zullen Nederlands lezen en schrijven gestandaardiseerd getest worden. Vanaf 1 september 2024 zullen ook Nederlands spreken en beluisteren gestandaardiseerd getest worden.

Inschrijvingsgeld

Er zal van de inburgeraars een grotere inspanning gevraagd worden. Zo moeten inburgeraars vanaf 1 september 2023 ook 180 euro inschrijvingsgeld moeten betalen voor hun NT2-opleiding. De CVO’s en CBE’s hebben zo nog een heel schooljaar om zich voor te bereiden op deze hervorming.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is