Over een paar maanden volgt er nog een stresstest om zeker te zijn dat de datacapaciteit volstaat voor de digitale afname. In april en mei 2024 is het dan de beurt aan alle leerlingen van het 4de leerjaar en alle leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs om de eerste echte Vlaamse Toetsen af te leggen. “Als we onze onderwijskwaliteit willen opkrikken, dan hebben we deze Vlaamse Toetsen nodig om beter te weten waar het fout gaat”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Dit is een kleine revolutie voor ons onderwijs en dus doen we er alles aan om de komst van deze Toetsen zo goed mogelijk voor te bereiden”.

Geslaagd huzarenstukje

Op technisch gebied is het huzarenstukje geslaagd. De ICT-systemen werden op grote schaal succesvol uitgetest. Bovendien vonden de leerlingen het digitale toetsplatform een aangename, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke omgeving. Ook op inhoudelijk gebied is de evaluatie positief. Zo vonden de leerlingen de toetsvragen en de uit te voeren taken interessant en gaven ze aan dat de moeilijkheidsgraad goed strookte met het niveau dat ze gewend zijn. De evaluatie levert ook informatie op die gebruikt zal worden om de organisatie van de Vlaamse Toetsen verder te verbeteren. Op technisch gebied waren er bijvoorbeeld nog wat problemen bij het in- en uitloggen op het toetsplatform: dit zal structureel opgelost worden. Een ander voorbeeld: de toetsvragen gingen soms gepaard met ‘zware’ afbeeldingen, waardoor het inladen vaak erg vertraagde. Dit zal vermeden worden bij de ontwikkeling van nieuwe toetsvragen.

Stappenplan

Ook op organisatorisch gebied zal de werking verfijnd worden op basis van de evaluatie van de kalibratie. Zo wordt de informatiestroom naar de scholen beknopter en overzichtelijker, met bijvoorbeeld een duidelijk stappenplan en een probleemaanpak. Leerkrachten zullen ook de kans krijgen om op voorhand een voorbeeldtoets te bekijken.

Koudwatervrees

“Ik besef dat er in sommige scholen nog wat koudwatervrees is. Hopelijk kan de positieve evaluatie van de kalibratie al enkele bezorgdheden wegnemen”, zegt Weyts. “Ik kijk uit naar de uitrol van de Vlaamse Toetsen vanaf dit schooljaar. Inhoudelijk zullen we focussen op Nederlands en wiskunde, want dit zijn de vakken die alle andere vakken mogelijk maken”.