Dierenwelzijn was vroeger een verwaarloosde beleidsmaterie, maar dat is veranderd sinds het in 2014 een Vlaamse bevoegdheid werd. Sindsdien is het aantal personeelsleden verdriedubbeld en het budget is zelfs vertienvoudigd. Er werden baanbrekende beslissingen genomen (denk aan het verbod op onverdoofd slachten, het einde van de pelsdierkweek en de veel strengere straffen voor dierenbeulen, …) en er kwam structurele steun voor dierenasielen. De Vlaamse Regering heeft echter ook lokale bondgenoten nodig in de steden en gemeenten. Nog niet alle gemeentebesturen grijpen alle kansen die ze binnen hun lokale bevoegdheden hebben om dierenwelzijn te versterken. Vlaams Dierenminister Ben Weyts ziet in de campagne voor de lokale verkiezingen van volgend jaar dan ook een opportuniteit. 

Concrete ideeën voor lokaal dierenwelzijn

Weyts reikt lokale politici nu een minimumprogramma aan, met concrete ideeën voor de verkiezingsfolders die binnenkort opgesteld worden. Aanleiding is de ‘Dag van de Schepenen’ die op Werelddierendag schepenen van Dierenwelzijn uit heel Vlaanderen verzamelt. Er zijn nu al veel meer schepenen bevoegd voor Dierenwelzijn dan vroeger (zo’n 250, tegenover slechts 95 in de legislatuur 2012-2018), maar er zijn dus nog altijd gemeenten die geen Dierenschepen hebben. Een schepen met de bevoegdheid Dierenwelzijn is dan ook het eerste logische punt van het minimumprogramma, maar daar begint het pas.

Weyts suggereert ook de volgende punten: 

  • Geef je lokale dierenasiel structurele financiële steun, net zoals Vlaanderen het voordoet. Faciliteer het asiel op je grondgebied ook maximaal op gebied van bv. vergunningen. 
  • Voorzie binnen de lokale politiezone een aanspreekpunt dierenwelzijn en promoot dit ook. 
  • Voer een lokaal vuurwerkverbod in, zodat burgers niet in het wild mogen rondschieten. Als er vuurwerk moet zijn, beperk je dit best tot 1 plaats en 1 moment, met professionals. 
  • Vul de lokale bevoegdheid rond het zwerfkattenbeleid maximaal in en zie bijvoorbeeld toe op de sterilisatie- en identificatieverplichting. 
  • Werk samen met lokale landbouwers die beschutting voorzien voor hun weidedieren, zoals voorzien in de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn. 
  • Richt minstens 1 hondenlosloopzone in.
  • Verspreid huisdierstickers, die hulpdiensten bij een interventie wijzen op de dieren. 

Vlamingen willen duidelijk dierenwelzijnsbeleid

“Er zijn nog gemeentebesturen die Dierenwelzijn niet helemaal serieus nemen, maar heel veel Vlamingen willen hier wel een duidelijk beleid over, ook op lokaal niveau”, zegt Weyts. “Het gaat in de lokale campagnes natuurlijk over veel thema’s die belangrijk zijn voor een stad of een dorp, maar hier mag het toch ook over gaan. Ik roep lokale politici op om hier genoeg aandacht voor te hebben in hun verkiezingsprogramma, van welke partij ze ook zijn. En ik roep de kiezers op om hun lokale kandidaten hierover te bevragen: wat gaan zij doen voor de dieren?”

Onderwerpen