Er is een steeds nijpender tekort aan artsen en tandartsen. De Vlaamse Regering heeft daarom in deze regeerperiode beslist om de federale artsenquota los te laten en deze eigenhandig te verhogen. Zo mogen er volgend academiejaar in vergelijking met het begin van deze regeerperiode 50 procent studenten méér starten aan Geneeskunde en 70 procent studenten méér aan Tandheelkunde. Vlaanderen laat in september 1.723 studenten starten aan Geneeskunde, 252 studenten aan Tandheelkunde en 240 studenten aan Dierengeneeskunde.

Opvallend meer kandidaten

Er blijken nu opvallend veel kandidaten te zijn voor de drie toelatingsexamens die begin juli doorgaan. Mogelijk is er een verband met de beslissing om volgend academiejaar opnieuw méér studenten te laten starten aan deze opleidingen. Sinds de invoering van de toelatingsexamens voor arts en tandarts waren er nog nooit zoveel plaatsen in deze opleidingen. Kandidaten moeten slagen én gunstig gerangschikt zijn om toegang te krijgen tot de opleiding Geneeskunde, Tandheelkunde of Dierengeneeskunde. 

Onderwerpen