Het aanbod in het buitengewoon onderwijs is in deze regeerperiode fors uitgebreid: van 47.000 naar 55.000 plaatsen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zorgde voor de eerste capaciteitsmonitor voor buitengewoon onderwijs en het eerste afzonderlijke capaciteitsbudget: hij werkte oude drempels weg zodat het makkelijker werd om extra aanbod te creëren en hij gaf scholen die bijkomende plaatsen aanboden versneld extra middelen. Sinds kort voorziet Weyts ook elk jaar nog eens extra budget, zodat scholen zelfs al kunnen opstarten zonder dat ze eerst moeten wachten op groen licht van de Vlaamse Regering. 

300 plaatsen extra

De Vlaamse Regering bekrachtigt nu twee nieuwe scholen buitengewoon onderwijs en extra aanbod in nog eens acht andere scholen. Zo komen er in totaal zo’n 300 schoolbanken bij voor kinderen en jongeren met een auditieve beperking, een spraak- of taalstoornis, een verstandelijke beperking, een emotionele of een gedragsstoornis of een autismespectrumstoornis. 

Alle zeilen bij

“Voor heel wat leerlingen is het buitengewoon onderwijs de plaats waar ze de beste zorgen en het beste onderwijs krijgen”, zegt Weyts. “We ondersteunen vanuit Vlaanderen graag nieuwe initiatieven of scholen die hun aanbod uitbreiden. Als er morgen nog nieuwe initiatieven opduiken, dan zullen die overmorgen Vlaams geld hebben. Deze Vlaamse Regering kiest voor het buitengewoon onderwijs en zet daarvoor alle zeilen bij. We mobiliseren zoveel mogelijk middelen en mensen om de meest kwetsbare leerlingen een goede plaats te geven”.