Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt 10 miljoen euro extra vrij bovenop eerdere investeringen, voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en andere verenigingen. Bestaande scholen krijgen financiële steun om werk te maken van een betere toegankelijkheid, meer gebruiksvriendelijkheid, of bijvoorbeeld een aanpassing van de buiten(speel)ruimtes.

Maximaal mogelijk delen

Voor alle scholen die nieuw gebouwd, nieuw aangekocht of zeer grondig gerenoveerd worden, legt het nieuwe decreet ‘Open Scholen’ vast dat deze gebouwen standaard maximaal mogelijk gedeeld moeten worden met andere gebruikers. Er kan dan immers meteen bij de bouw of de grondige renovatie rekening gehouden worden met die andere gebruikers.

Investeringen ten goede van gemeenschap

“We investeren 3 miljard euro in schoolinfrastructuur, nog eens 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Al die euro’s moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk mensen”, zegt Weyts. “Speelplaatsen, sportzalen, feestzalen en andere schoolinfrastructuur moeten ook na de lesuren, tijdens weekends of vakanties kunnen opengesteld worden voor de lokale gemeenschap. Met gerichte ingrepen ontstaan er vaak veel mogelijkheden”.