Deze resultaten liggen in lijn met resultaten uit internationaal onderzoek en vroeger peilingsonderzoek, maar zijn nu veel gedetailleerder: voor het eerst krijgen scholen feedback over al hun leerlingen en zullen ze zich kunnen vergelijken met vergelijkbare scholen. “We zetten met deze allereerste Vlaamse Toetsen een standaard en hier kunnen we verder op bouwen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “Er zitten positieve resultaten bij, maar er is ook de bevestiging dat we bijvoorbeeld te weinig toppresteerders hebben en dat onze leerlingen laag scoren op de moeilijkste toetsen, zoals wiskundige problemen oplossen. Het bewijst dat we in de komende jaren koers moeten houden en moeten focussen op de essentie: Nederlands, wiskunde, kennisverwerving.”

Spiegel

De optelsom van alle individuele vaardigheidsscores levert nu interessante inzichten op over de onderwijskwaliteit. Het is een nulmeting die alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, directies, ouders, koepels, inspectie, …) voor het eerst echt een spiegel van ons onderwijs voorhoudt.

Confronterend of waarderend

Alle scholen krijgen eind september een uitgebreid schoolfeedbackdashboard dat ze onder meer kunnen gebruiken om zich te vergelijken met alle vergelijkbare scholen. Dit bovenop de individuele feedbackfiches voor leerlingen die ze vorige week al ontvingen en die ze desgewenst kunnen meenemen in de deliberaties die deze week plaatsvinden. Deze resultaten kunnen confronterend zijn, maar ook waarderend voor de scholen die wel degelijk goed bezig zijn. De onderzoekers zullen ook nog verdere verdiepende analyses maken om het beleid te voeden en om de resultaten maximaal te kunnen aangrijpen voor de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. 

Niet langer blind varen

“We hebben de Vlaamse Toetsen ingevoerd omdat we wisten dat de onderwijskwaliteit de voorbije 20 jaar achteruit is gegaan en omdat we meer informatie willen om gericht in te grijpen”, zegt Weyts. “Deze resultaten bevestigen nu de waarheid die we de laatste jaren eindelijk zijn gaan benoemen. Dankzij deze nulmeting moeten we niet langer blind varen. Scholen krijgen een rijke schoolfeedback die zij goed zullen kunnen gebruiken. We hebben het probleem van de dalende onderwijskwaliteit echt vastgepakt en er is stilaan zelfs perspectief op beterschap, als we nu doorgaan op de ingeslagen weg.”