Eerste Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn opgericht

Door Ben Weyts op 26 juni 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

De Vlaamse Regering heeft de oprichting van de eerste Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn groen licht gegeven. Het adviesorgaan is samengesteld met vertegenwoordigers uit alle betrokken geledingen van de samenleving. Voor het eerst maken ook vertegenwoordigers van de dierenasielen en de distributiesector deel uit van de raad. “De Raad zal met adviezen het beleid voor meer Dierenwelzijn versterken”, zegt Weyts. “De Raad wordt de denktank voor de dieren.”

Sinds zijn aantreden als de eerste Vlaamse minister voor Dierenwelzijn bouwt Ben Weyts het beleidsdomein uit tot een volwaardige bevoegdheid. Hij maakt nu ook werk van de oprichting van de eerste Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. In dat adviesorgaan zijn alle belangengroepen vertegenwoordigd; van professionelen, over dierenartsen en consumenten tot dierenbeschermers. “Ik wil evenwichtige adviezen, en dus heb ik gewaakt over een evenwichtige samenstelling”, zegt Weyts.

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn verschilt op verschillende punten van de vroegere adviesraad op federaal niveau. In dat orgaan waren de dierenasielen bijvoorbeeld niet of nauwelijks vertegenwoordigd. In de Vlaamse Raad zal een asielvertegenwoordiger uit elk van de vijf provincies zitten. Weyts: “De asielen doen belangrijk en broodnodig werk, ik wou hen absoluut aan boord”. Er werd ook goed gewaakt over de regionale spreiding. “Veel dossiers zijn streekgebonden”, zegt Weyts. “Zo zie je dat er in Limburg veel paarden worden opgevangen, in West-Vlaanderen is de problematiek rond runderen groter en de opvang van zwerfkatten is dan weer een thema in de verstedelijkte gebieden”.

Met handelsfederatie Comeos is ook de distributiesector voor het eerst vertegenwoordigd in de Raad voor Dierenwelzijn. Volgens Weyts heeft die sector bewezen een belangrijke rol te kunnen spelen. “Denk maar aan supermarktketens die geen kooi-eieren meer verkopen, of geen vlees meer willen van chirurgisch gecastreerde varkens”.

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn zal een belangrijke rol spelen in het uittekenen van het dierenwelzijnsbeleid. “De Raad wordt een absolute referentie in het debat”, besluit Weyts. “Ik kijk uit naar de constructieve samenwerking”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is