Een derde meer inspecteurs na record meldingen dierenmishandeling

Door Ben Weyts op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn
Kat in dierenasiel

Vlaams Dierenminister Ben Weyts werft 11 extra medewerkers aan voor de Dienst Dierenwelzijn, een capaciteitsuitbreiding met maar liefst 34 procent. Dat is nodig, want het aantal meldingen van dierenmishandeling en inbeslagnames breekt alle records. “Globaal gezien slankt het personeelsbestand van de Vlaamse Overheid af, maar we maken een heel bewuste keuze om voor Dierenwelzijn juist méér mensen aan te werven”, zegt Ben Weyts. “Zo verhogen we de slagkracht van de Dienst Dierenwelzijn én de pakkans voor dierenbeulen.”

Sinds 2014 is Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid en wordt er stap voor stap werk gemaakt van een kordaat beleid. De Vlamingen zien ook dat Dierenwelzijn nu echt serieus genomen wordt en bezorgde burgers zetten dan ook sneller de stap naar de Dienst Dierenwelzijn. Zo steeg het aantal meldingen van dierenmisbruik of dierenverwaarlozing van 4.663 meldingen in 2016 naar 6.204 in 2020. Het aantal controles door de Dienst Dierenwelzijn is nog sneller gestegen: van 2.862 controles in 2016 naar 6.097 in 2020. Er werden ook steeds meer dieren in bescherming genomen: het aantal inbeslagnames evolueerde van 2.435 inbeslagnames in 2016 naar 4.109 in 2020. Een Dierenwelzijnsbeleid dat populairder én kordater is, betekent kortom een pak meer werklast voor de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn.

Bewuste keuze om extra krachten aan te werven voor Dierenwelzijn

Vlaams Dierenminister Ben Weyts versterkt de Dienst Dierenwelzijn nu met 11 extra medewerkers. Dat betekent dat de capaciteit in één klap een derde groter wordt: de dienst gaat nu van 31 naar 42 voltijdse krachten. Er komen onder meer extra inspecteur-dierenartsen, controleurs en administratieve ondersteuners bij. Alle extra medewerkers worden nog dit jaar aangeworven: de eerste vacatures zijn al uitgeschreven. Bij de regionalisering van de bevoegdheid Dierenwelzijn in 2014 telde de Dienst maar 19 voltijdse medewerkers: ondertussen is dit dus meer dan verdubbeld. In dezelfde periode is het globale personeelsbestand van de Vlaamse Overheid verkleind. Het is dus een bewuste beleidskeuze om voor Dierenwelzijn juist extra krachten aan te werven.

Elke dierenbeul moet tegen de lamp lopen

“De extra medewerkers zijn absoluut nodig om ons kordate beleid te kunnen bolwerken”, zegt minister Weyts. “We zijn eigenlijk het slachtoffer van ons eigen succes. De nieuwe mentaliteit rond Dierenwelzijn slaat aan en we krijgen steeds meer meldingen binnen. We zijn ook op veel meer plaatsen aanwezig: zo werken we sinds oktober 2020 samen met 57 dierenartsen die in slachthuizen toezien op de behandeling van dieren. We willen alle meldingen kunnen opvolgen. Elke dierenbeul moet tegen de lamp lopen. In Vlaanderen laten we de verwaarlozing of mishandeling van dieren niet meer blauw-blauw.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is