Dove of slechthorende kinderen worden vaak doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. In het gewoon onderwijs moeten ze zich laten helpen door een tolk. Tot nog toe konden zij in het gewoon basisonderwijs geen les krijgen in de Vlaamse Gebarentaal (VGT) of over de gebarentaal. Dit betekent ook dat er weinig opties zijn voor kinderen die zelf niet doof of slechthorend zijn, maar die de gebarentaal wel willen leren bijvoorbeeld om met ouders, broers of zussen te communiceren. De Vlaamse Gebarentaal is nochtans een officiële, erkende taal in Vlaanderen. De dovengemeenschap klaagt de situatie al lang aan.

Taalafdeling Nederlands - Vlaamse Gebarentaal

Weyts maakt het nu mogelijk voor scholen van het gewoon basisonderwijs om vanaf september 2024 een taalafdeling Nederlands – Vlaamse Gebarentaal op te richten. Zo kunnen er klassen komen waar VGT de voertaal wordt. Een inspiratiegids met concrete tips biedt inhoudelijke ondersteuning voor scholen die aan de slag willen met VGT. Er is ook een financiële tegemoetkoming voor leerkrachten die in aanmerking komen om les te geven in de VGT. 

Volwaardig deel van ons onderwijs

“Voor slechthorende of dove kinderen kan dit een belangrijk verschil maken”, zegt Weyts. “Ze maken volwaardig deel uit van onze Vlaamse samenleving en van ons onderwijs. Bovendien geven we ook andere kinderen de mogelijkheid om deze taal te leren. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor kinderen van dove ouders, of voor kinderen die dove of slechthorende vriendjes of familie hebben.”