Digisprong ook voor het buitengewoon onderwijs

Door Ben Weyts op 12 mei 2021, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs
Kind cummuniceert met gebarentaal voor laptop

De Digisprong in het onderwijs wordt nu ook doorgetrokken in het buitengewoon onderwijs, in het deeltijds beroepsonderwijs en in de leertijd. Er wordt 10 miljoen euro extra uitgetrokken om ook al deze leerlingen toegang te geven tot een eigen ICT-toestel. “Digitalisering biedt fantastische kansen voor meer onderwijskwaliteit, en daar hebben álle leerlingen recht op”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

10 miljoen euro voor digitalisering buitengewoon onderwijs

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om een ongeziene investering te doen in de digitalisering van ons onderwijs. Op dit moment heeft Vlaanderen een achterstand inzake digitaal onderwijs, maar het Digisprong-plan gaat die achterstand ombuigen in een voorsprong. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt de digitaliseringsgolf nu door in alle onderwijstypes. Concreet wordt er ook voor elke leerling van het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 1 (gericht op sociale aanpassing) en opleidingsvorm 2 (gericht op sociale aanpassing en arbeidsdeelname in een aangepaste omgeving), het deeltijds beroepsonderwijs en de leertijd 552 euro voorzien voor een ICT-toestel en andere digitale infrastructuur: hetzelfde bedrag als in de andere onderwijstypes. Hiervoor wordt 10 miljoen extra uitgetrokken.

Kwetsbare leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen

“Dit was niet voor iedereen vanzelfsprekend: moet je wel een evenwaardige en individuele laptop voorzien voor een leerling die maar deeltijds naar school gaat, of voor een leerling die speciale zorgnoden heeft? Maar voor mij is het de logica zelve: juist omdat dit vaak kwetsbare leerlingen zijn, moeten we hen zo goed mogelijk ondersteunen. Digitale hulpmiddelen kunnen uitgerekend voor hen heel veel betekenen”, aldus Weyts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is