Dierenwelzijn gaat boven vuurwerkpret

Door Ben Weyts op 20 maart 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

De Vlaamse Parlementsleden Sofie Joosen (N-VA), Dirk de Kort (CD&V), Gwenny De Vroe (Open VLD), Els Robeyns (SP.a) en Bart Caron (Groen) hebben op initiatief van Dierenminister Ben Weyts een akkoord bereikt over een nieuwe regelgeving inzake vuurwerk. Vandaag is vuurwerk altijd en overal toegelaten, tenzij het lokale gemeentebestuur er anders over beslist. Die logica wordt omgedraaid. Zo kan ook heel wat dierenleed vermeden worden.

Er bestaat op dit moment in Vlaanderen geen algemene regel voor het gebruik van vuurwerk of voetzoekers. In principe mag iedereen overal vuurwerk of voetzoekers afschieten, tenzij de gemeente een lokaal verbod heeft uitgevaardigd. In slechts 38 steden en gemeenten geldt een totaalverbod. In 103 gemeenten heb je een voorafgaande toestemming van de gemeente nodig. De regelgeving is diffuus en weinig bekend. In de praktijk wordt er zeker in de eindejaarsperiode massaal in de lucht geschoten, zonder veel aandacht voor het welzijn van mens of dier. Het gevolg is dat er heel wat ongelukken gebeuren, tot zelfs overlijdens, dat er geluidsoverlast ontstaat en dat talloze dieren doodsbang zijn, op hol slaan of gewond geraken.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts werd tijdens de laatste jaarwisseling opnieuw geconfronteerd met gewonde en dode dieren en hij kondigde aan op zoek te willen gaan naar een parlementair draagvlak om vuurwerk aan banden te leggen. Met succes, want er komt nu een nieuw decreet, dat gedragen wordt door alle stemgerechtigde fracties uit de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement. De Vlaamse Volksvertegenwoordigers Sofie Joosen (N-VA), Dirk de Kort (CD&V), Gwenny De Vroe (Open VLD), Els Robeyns (SP.a) en Bart Caron (Groen) introduceren een algemeen verbod, waar gemeentebesturen dan van kunnen afwijken. De logica wordt zo omgedraaid. In de toekomst zal vuurwerk verboden zijn, tenzij het lokale bestuur het toelaat op bepaalde plaatsen en bepaalde momenten.

“Er was veel onduidelijkheid, waardoor iedereen ervan uitging dat vuurwerk altijd en overal toegelaten was”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “We draaien de logica nu om. In de praktijk zullen de lokale besturen terughoudend zijn en vuurwerk beperken tot welbepaalde plaatsen en goedgekozen momenten. Wie vuurwerk afsteekt, zal zich eerst moeten bevragen”.

Het nieuwe decreet komt er nog deze legislatuur en zal ook gelden voor voetzoekers, wensballonnen en carbuurkanonnen. Wensballonnen worden de laatste jaren steeds populairder, maar de meeste brandweerzones roepen vandaag al op om deze ‘Chinese lantaarns’ te bannen, omdat de risico’s bij het oplaten te groot zijn. Wensballonnen zijn ook gevaarlijk voor dieren zoals vogels of koeien, als die een neergelaten ballon tegenkomen in hun weide.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is