Dierenasielen krijgen voor het eerst structurele steun

Door Ben Weyts op 25 december 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn
Kat in dierenasiel

Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil dierenasielen structureel financieren in ruil voor een professionalisering van de sector. Volgend jaar wordt er zo’n 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in de dierenasielen. Er komt een vast steunbedrag waar alle asielen beroep op kunnen doen. Daarbovenop komt er een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren én extra ondersteuning die varieert naar gelang de opvangcapaciteit van het asiel. Het systeem wordt begin 2021 operationeel. “Dit is een win-win: een win voor de asielen én een win voor het dierenwelzijn”, zegt Weyts.

Nooit structurele steun van overheid

De medewerkers van de 166 erkende dierenasielen in Vlaanderen werken zich elke dag uit de naad om zorg te dragen voor verwaarloosde, verdwaalde of vergeten dieren. De asielen draaien vooral op vrijwilligers en eigen fondsenwerving: er was nog nooit structurele financiële steun vanuit de overheid. Tot nu toe konden asielen alleen een vergoeding krijgen voor de opvang van inbeslaggenomen dieren, maar hier waren vaak discussies over omdat het niet duidelijk was welke uitgaven precies in aanmerking kwamen voor terugbetaling. De eigen fondsenwerving kwam in de voorbije maanden vaak ook in het gedrang door de coronacrisis. Dit jaar was er voor het eerst een impuls van 3.000 euro voor elk asiel, maar dit was nog maar een eenmalige maatregel.

Systeem met drie pijlers

Weyts voorziet nu voor het eerst een structurele en stabiele financiële ondersteuning voor dierenasielen. Volgend jaar zal er 1,2 miljoen euro geïnvesteerd worden in de asielen en dat bedrag kan verder stijgen in de jaren erna. Weyts voorziet een systeem met drie pijlers:

  1. Een basisbedrag voor alle erkende asielen, die hiervoor slechts aan enkele laagdrempelige voorwaarden moeten voldoen.
  2. Een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren, zodat asielen duidelijkheid krijgen en discussies vermeden worden.
  3. Een extra compensatie die varieert naar gelang de opvangcapaciteit.

Al begin 2021 operationeel

Het nieuwe subsidiesysteem wordt begin 2021 operationeel. “We geven asielen een vaste financiële basis”, zegt Weyts. “Zo ontstaat er een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom, waar de asielen verder op kunnen bouwen. Daartegenover staat mijn vraag om te professionaliseren. Alleen goede wil en dierenliefde volstaan niet om een dierenasiel te beheren. We zien nog te vaak asielen waar het uiteindelijk fout loopt met uiteindelijk minder in plaats van meer dierenwelzijn. Daarom deze ruil: financiering op voorwaarde van professionalisering.  Dat is niet alleen in het belang van de vrijwilligers, maar ook van de dieren zelf.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is