De uitbreiding van steun gaat gepaard met een uitbreiding van het budget met een extra 300.000 euro per jaar. Het totale Vlaamse budget voor de ondersteuning van asielen stijgt zo naar ongeveer 2 miljoen euro per jaar. En dat is dan nog zonder rekening te houden met de kosteloze opleidingen voor asielmedewerkers en campagnes die mensen de weg wijzen naar het asiel. “We zorgen voor meer middelen, meer professionalisering en een veel beter overzicht van de dieren die in asielen wachten op een nieuwe thuis”, zegt Weyts. “Vroeger moest elk asiel een beetje zelf improviseren, zonder enige steun vanuit de overheid. Dat is nu allemaal veranderd”.

Vroeger géén structurele steun

Tot voor een paar jaar was er helemaal géén structurele financiële steun vanuit de overheid. Vlaams Dierenminister Ben Weyts introduceerde in 2021 een structureel steunmechanisme voor de dierenasielen. Concreet krijgen alle asielen die voldoen aan een beperkt aantal voorwaarden een basissteun én een aanvullende steun die afhankelijk is van de grootte van het asiel. Samen gaat dit om een budget van 678.000 euro per jaar. Om dit gloednieuwe systeem verder op punt te zetten, liet Weyts het financieringsmechanisme meteen tegen het licht houden en verzamelde hij de suggesties van de asielen zelf.

Inzetten op adoptie belonen

Weyts breidt de financiële steun voor dierenasielen nu gevoelig uit. Concreet krijgen de asielen vanaf dit jaar al een extra vergoeding, die afhankelijk is van het aantal dieren die ze in het voorgaande jaar hebben laten adopteren. Zo worden asielen die inzetten op adoptie ook beloond voor dat goede werk. De Vlaamse Overheid gaat ook investeren in campagnes die adoptie in een asiel promoten.

Fantastisch werk

“Eerst hebben we structurele financiële steun ingevoerd voor de asielen. Nu breiden we dat systeem stevig uit”, zegt Weyts. “Asielen die extra opzetten op adoptie en de opvang van mishandelde dieren worden beloond. Zo ontstaan er ook veel meer kansen om verder te professionaliseren. Dat is belangrijk, want asielen doen fantastisch werk voor dieren en mensen."

Onderwerpen