De Inspectie Dierenwelzijn neemt dieren die mishandeld of verwaarloosd worden in bescherming en brengt ze veilig onder, meestal in een asiel. De eigenaars van de dieren moeten nog altijd instaan voor alle kosten voor verzorging, voeding en onderdak. Tot nu toe kon de betaling van die kosten echter niet afgedwongen worden. Het ontbrak aan de juiste rechtsgrond, er was geen uniforme kostenberekening bij de asielen en er was ook onvoldoende personeel bij de Inspectie Dierenwelzijn. Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft die problemen stap voor stap aangepakt: de Dierenwelzijnswet werd aangepast, de Inspectiedienst werd drastisch uitgebreid en er kwam een uniform financieringssysteem voor alle dierenasielen.

Loonbeslag

Weyts stuurt nu voor het eerst deurwaarders naar wanbetalers die weigeren om rekeningen te betalen voor hun in beslag genomen dieren. De eerste 16 dossiers zijn geopend. Het gaat om mensen die een invordering en verschillende aanmaningen genegeerd hebben. Hun schulden variëren tussen 214 en 6.125 euro. De rekening zal nog oplopen voor deze wanbetalers, want ze moeten nu ook opdraaien voor de extra kosten die verbonden zijn aan de inzet van deurwaarders. Indien nodig kunnen deurwaarders beslag leggen op het loon of de goederen van de wanbetalers. Er wordt wel altijd rekening gehouden met de financiële en sociale situatie van de betrokkenen.

Princiepskwestie

“Dit is voor mij een princiepskwestie”, zegt Weyts. “Wie zijn eigen dieren mishandelt of verwaarloost, moet daar ook alle gevolgen van dragen. En dan gaat het niet alleen over een fikse boete, maar ook over alle kosten die we moeten maken om die dieren weer te verzorgen en een goed onderkomen te geven, bijvoorbeeld in een asiel. Als we vaststellen dat er echt kwade wil is, dan sturen we voortaan een deurwaarder. Dierenbeulen zijn bij deze gewaarschuwd.”

Onderwerpen