D-Day: Vlaanderen maakt komaf met onverdoofd slachten

Door Ben Weyts op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Het Vlaams Parlement heeft kamerbreed een decreet goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2019 een einde maakt aan onverdoofd slachten. Deze historische stap voor meer dierenwelzijn is nu stevig decretaal verankerd. In het komende anderhalf jaar kan nu de omwenteling in onze slachthuizen optimaal voorbereid worden. "28 juni is voortaan D-Day in Vlaanderen: Dieren-Dag", zegt Dierenminister Ben Weyts. 

Dieren moeten verdoofd worden voor de slachting, maar er bestaat al lang een uitzondering voor het slachten op basis van religieuze gronden. Tot op de dag van vandaag wordt er nog heel veel gebruik gemaakt van deze uitzondering. Er is nu eindelijk een decreet dat een einde maakt aan deze situatie. Vanaf 1 januari 2019 verdwijnt de uitzondering. 

Nieuwe manier van slachten

Slachtingen in het kader van een religieuze ritus moeten vanaf 2019 verplicht gebruik maken van een omkeerbare verdovingstechniek zoals bijvoorbeeld elektronarcose : een pijnloze techniek waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn. Het verbod geldt voor alle dierencategorieën.  

Enige uitzondering zijn (voorlopig!) de kalveren en runderen omdat de omkeerbare verdovingstechniek voor deze (grote) dieren nog niet volledig op punt staat. Van zodra dat wel het geval is, zal de Vlaamse Regering ook voor deze dieren de omkeerbare verdoving verplichten. Tot dan verplicht het decreet om post-cut-stunning toe te passen bij het slachten van kalveren en runderen, wat reeds een immense stap vooruit is inzake dierenwelzijn. Deze methode verdooft het dier meteen na de halssnede.

Fiere Ben Weyts

“Dit doet zoveel deugd", zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Na jaren van zwoegen en aan de kar trekken – en na tonnen kritiek – hebben we nu eindelijk een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Vlaanderen neemt op vlak van Dierenwelzijn een voortrekkersrol op binnen de EU. Ik ben dus niet alleen een fiere Dierenminister, maar ook een fiere Vlaming”.

Minister Weyts zette het dossier van het onverdoofd slachten op de agenda bij zijn aantreden in 2014. Hij verbood het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren en pleitte voor een totaalverbod. Vorig zomer stelde de minister dhr. Piet Vanthemsche aan om de dialoog met de verschillende partijen  te voeren en oplossingen voor te stellen. Eind maart stelde hij zijn eindrapport voor. Op basis van dit rapport werd vervolgens, door de minister en de meerderheid- en oppositiefracties, gezamenlijk in alle stilte aan een voorstel van decreet gewerkt voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten. 

De slachthuizen krijgen dankzij het decreet de nodige duidelijkheid. De sector moet het komende anderhalf jaar nu gebruiken om personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is