“De Canon is een onvervalste bestseller geworden, maar we mikken nu op nog meer mensen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We willen dat iedereen kennis kan maken met de gebeurtenissen en personen die Vlaanderen hebben gemaakt tot wat het vandaag is. De audioversie maakt de Canon van Vlaanderen ook toegankelijk voor blinden en slechtzienden”.

Best verkochte non-fictieboek

De Canon van Vlaanderen schetst in 60 vensters een fascinerend overzicht van ankerpunten uit onze geschiedenis en cultuur. Het werkstuk werd na de voorstelling in mei van dit jaar een groot succes: de Canon stond zo’n vier maanden lang gemarkeerd als het best verkochte non-fictieboek in Vlaanderen. Er gingen al meer dan 25.000 exemplaren over de toonbank. De Vlaamse Regering gaf intussen ook groen licht voor de oprichting van een onafhankelijke Stichting Canon van Vlaanderen, die het werk van de Canoncommissie verder zal beheren en ontwikkelen. De Stichting zou onder meer werk maken van alternatieve versies van de Canon, die nog laagdrempeliger zijn. 

Historische kaarten

De Stichting Canon van Vlaanderen zal de komende tijd verder werken aan nog meer versies van de Canon. Zo zullen er ook vertalingen komen in het Frans, Duits en Engels. Daarnaast zal de Stichting inzetten op aanvullend beeldmateriaal zoals historische kaarten. Deze kunnen gebruikt worden als lesmateriaal of bij inburgeringscursussen. “Door de Canon voor een nog breder publiek toegankelijk te maken, geven we iedereen de kans om doorheen onze geschiedenis te snuisteren”, zegt Weyts. “Die gedeelde geschiedenis is de basis voor een gedeelde toekomst”.