De Vlaamse Toetsen werden dit schooljaar ingevoerd en dienen als meetinstrument om de onderwijskwaliteit van dichtbij te monitoren, te beoordelen en in te grijpen waar nodig. De toetsen zijn net- en koepeloverschrijdend. Alle leerlingen in alle scholen leggen ze op vier vaste momenten in hun schooltraject af. Op die manier kunnen scholen zich vergelijken met alle vergelijkbare scholen, krijgen leerkrachten een schat aan nieuwe informatie en kan bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie veel beter vinger aan de pols houden en ingrijpen waar nodig.

Zeer tevreden

De eerste editie van de Vlaamse Toetsen zit er nu op en de organisatie blikt zeer tevreden terug. In totaal zijn er 489.988 toetsen voor Wiskunde of Nederlands afgelegd tussen 24 april en 16 mei. Globaal gezien was er een participatiegraad gehaald van wel 95 procent. Er was een beetje een valse start, met enkele technische storingen op de eerste toetsdag, maar daarna zijn er amper nog technische problemen geweest: op in totaal 14 toetsdagen was er slechts een half uur een probleem met het toetsplatform. Scholen die getroffen waren door deze opstartproblemen kregen allemaal de kans op een nieuw toetsmoment. De helpdesk van de Vlaamse Overheid kon kleine problemen doorgaans ook snel oplossen.

Schat aan informatie

Alle scholen zullen op 21 juni de eerste feedback ontvangen. Leerkrachten krijgen dan per leerling een individuele fiche, met een overzicht van de vaardigheidsscore bij elke toets. Ze krijgen dezelfde info ook per groep, zodat ze de gegevens goed kunnen kaderen. De klassenraad kan rekening houden met deze informatie tijdens de deliberaties voor dit schooljaar. Later volgt een nog gedetailleerder dashboard met een schat aan informatie. Scholen zullen zich dan ook echt kunnen vergelijken met vergelijkbare scholen, zodat ze beter weten waar ze staan.

Huzarenstuk

“Dit was een huzarenstuk”, zegt Weyts. “In de meeste andere landen bestaan dit soort toetsen al langer, maar voor het Vlaams onderwijs was het helemaal nieuw. Velen hadden een moeilijke bevalling verwacht, maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Oprechte dank aan alle leerkrachten, de toetscoördinatoren in elke school, de medewerkers van de helpdesk en alle mensen achter de schermen.”