Bevolkingsdichtheid Rand dubbel zo groot als Vlaams gemiddelde

Door Ben Weyts op 20 november 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse Rand

Het Vlaamse en het groene karakter van de Rand rond Brussel blijven sterk onder druk staan. Dat blijkt uit het nieuwe Cijferboek Vlaamse Rand. De bevolking groeit, wordt steeds diverser en vanuit Brussel en Wallonië komen steeds meer leerlingen naar scholen in de Vlaamse Rand. De bevolkingsdichtheid in de Vlaamse Rand is nu ongeveer het dubbele van de gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest, wat zorgt voor sociale verdringing en druk zet op de resterende open ruimte. “De nieuwe Vlaamse Regering doet de middelen voor de Rand stijgen met maar liefst +60%”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Geen dag te vroeg”.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft samen met Statistiek Vlaanderen een reeks relevante gegevens over de Vlaamse Rand gebundeld in het tweejaarlijkse Cijferboek Vlaamse Rand. Daaruit blijkt dat het inwonersaantal blijft stijgen. Op 10 jaar tijd is de bevolking met +8% gegroeid, wat aanzienlijk meer is dan het gemiddelde groeitempo in Vlaanderen (+6%). Er wonen nu 431.852 mensen in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Die bevolking wordt steeds diverser: 36% van de inwoners is van buitenlandse afkomst (tegenover 27% 10 jaar geleden) en 15% heeft een vreemde nationaliteit (tegenover 11% 10 jaar geleden).

De bevolkingsdichtheid in de Vlaamse Rand (892 inwoners per km²) is nu ongeveer het dubbele van de gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaams Gewest (481 inwoners per km²). Dit zorgt voor sociale verdringing en zet grote druk op de resterende open ruimte. De prognoses voorspellen een verdere bevolkingsgroei van +6% in de komende 10 jaar – meer dan gemiddeld in het Vlaams Gewest, waar de prognose +5% is. “We willen het groene karakter van de Rand versterken”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Zo gaan we bijvoorbeeld gronden aankopen om actief te bebossen. De woningmarkt zal krap blijven en daarom willen we voorrangregels voorzien voor mensen die een band hebben met de streek”.

Het Vlaamse karakter van de Rand staat onder grote druk. Minder dan 1/3de van de moeders (31%) spreekt Nederlands met de eigen kinderen. “Als we anderstaligen bij hun aankomst in de Rand in een warm bad willen trekken, dan moet er wel genoeg water in dat bad blijven staan”, zegt Weyts. “Het Vlaamse karakter van de Rand moet versterkt worden. Tot nu toe had de minister van Vlaamse Rand daar amper eigen budget voor. Deze Vlaamse Regering geeft mij nu voor het eerst een substantieel eigen budget. Zo kunnen we in de Rand zelf investeren in dingen die we belangrijk vinden. De extra financiële ondersteuning van Halle, Dilbeek en Vilvoorde wordt ook voortgezet. Als je naar het totaal kijkt, dan stijgen de middelen voor de Vlaamse Rand met +60%”.

Het Cijferboek stipt ook aan dat er steeds meer leerlingen dagelijks pendelen vanuit Brussel en Wallonië om school te lopen in de Vlaamse Rand.

Het aantal Brusselse leerlingen die in de Rand leerplichtonderwijs volgen is op 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Er zijn nu 13.800 jongeren uit Brussel die schoollopen in de Vlaamse Rand. Het aantal Waalse leerlingen is gestegen met +23%. Er zijn nu al 4.377 jongeren uit Wallonië die schoollopen in de Vlaamse Rand.

“We bekijken of we een voorrangsregel kunnen invoeren voor kinderen uit de Vlaamse gemeenschap, zodat Vlaamse leerlingen niet opzijgezet worden door Waalse leerlingen”, zegt Weyts.

Het volledige cijferboek en de bijhorende toelichtingsnota worden gepubliceerd op www.vlaamserand.be/cijfers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is