Er zijn in Vlaanderen honderden minderjarige jongeren die tijdelijk verblijven in een ‘veilig verblijf’ of in het Vlaams detentiecentrum. Een ‘veilige verblijf’ is er voor jongeren die in het verleden negatieve ervaringen meegemaakt hebben of jongeren die kampen met complexe problematieken. Het gaat bijvoorbeeld om jonge meisjes die slachtoffer werden van tienerpooiers of mensenhandelaars, jongeren die zelfdestructief gedrag vertonen of minderjarigen met psychiatrische problemen. In het Vlaams detentiecentrum komen dan weer jongeren vanaf 16 jaar terecht, die (zware) delicten hebben gepleegd en uit handen gegeven zijn door een jeugdrechter. Deze twee situaties verschillen grondig, maar in beide gevallen missen jongeren vaak onderwijs en dus kansen. Vlaanderen maakte al middelen vrij voor onderwijsmateriaal en lesgevers, maar het ontbrak nog aan doorgedreven onderwijs met het oog op het behalen van een diploma.

Automatisch recht

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt het nu mogelijk dat die jongeren ‘Tijdelijk Onderwijs Aan Huis’ (TOAH) krijgen. Per erkende plaats kunnen de jongeren voortaan vier lesuren thuisonderwijs krijgen. Zo krijgen de jongeren die er verblijven onderwijskansen, met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift. TOAH bestaat al langer voor leerlingen die ziek zijn of een ongeval hebben gehad en daardoor tijdelijk niet naar school kunnen, maar kan nu ook gebruikt worden voor jongeren die verblijven in een voorziening veilig verblijf of in het Vlaams detentiecentrum. 

Nood aan toekomstperspectief

“Dit gaat over jongeren die echt nood hebben aan stabiliteit, houvast, ritme”, zegt Weyts. “Maar bovenal hebben deze jongeren nood aan een toekomstperspectief. Als ze veel schoolse achterstand oplopen of ze zouden school zelfs helemaal loslaten, dan hebben ze later in het leven alleen maar méér problemen. Ik ben blij dat we TOAH nu structureel uitbreiden voor deze kleine, maar heel kwetsbare doelgroep.”