Betere afspraken over digitale bereikbaarheid leerkrachten en leerlingen

Door Ben Weyts op 14 september 2022, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Technologie

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de sociale partners hebben een ontwerpakkoord over het gebruik van digitale communicatiemiddelen op school. Aan de hand van een afsprakenkader zouden scholen zelf lokaal afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld over de tijdstippen waarop leerlingen en leerkrachten digitaal bereikbaar zijn. “Het kan niet zijn dat leerkrachten nog tot laat in de avond berichten moeten beantwoorden, maar evenzeer dat leerlingen dan nog nieuwe leerstof toegestuurd krijgen. We gaan niets opleggen of verplichten. Het is aan de scholen zelf om duidelijke afspraken te maken, via dat kader.”

Vlaanderen investeert stevig in de digitale omwenteling in onze scholen. Maar er zijn ook goede afspraken nodig om misverstanden of stress te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan het risico op een onophoudelijke berichtenstroom tussen directie en leerkrachten, leerkrachten die zondagavond nog extra leerstof bezorgen voor de toets van maandag of leerlingen die tot zeer laat op de avond vragen stellen over huiswerk en onmiddellijk een antwoord verwachten.

Minimale afspraken

Concreet zullen scholen aan de hand van een afsprakenkader op lokaal niveau en in overleg met zowel de leerkrachten, de leerlingen als de ouders afspraken kunnen maken. Elke school is anders en je kan vanuit Brussel niet één aanpak decreteren die voor elke school juist aanvoelt. Het afsprakenkader schrijft wel voor waar de scholen voortaan minimaal afspraken over maken:

  • Het beheersbaar houden van de berichtenstroom
  • De timing van het versturen van berichten
  • De timing van het lezen en beantwoorden van berichten
  • Het gebruik van sociale media binnen een professionele context
  • Communicatie en bereikbaarheid in geval van ziekte, overmacht, noodsituaties, vakanties of deeltijds werken.

Geen dwingende regels

Zo kan een school lokaal bijvoorbeeld beslissen dat er bepaalde periodes zijn waarin leerkrachten geen berichten meer moeten beantwoorden, of dat leerlingen altijd een minimumtijd krijgen om nieuwe informatie te verwerken. De Vlaamse Overheid legt hierin geen dwingende regels op, maar zal ook niet decreteren dat leerkrachten of leerlingen buiten schooltijd onbereikbaar zijn. De scholen zullen de afspraken over digitale communicatie ook toevoegen aan het schoolreglement en het arbeidsreglement, zodat het voor iedereen duidelijk is welke regels de schoolgemeenschap hanteert.

“De Digisprong heeft de digitalisering definitief verankerd binnen onderwijs. Dat vergt ook duidelijke spelregels”, besluit Ben Weyts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is