Vlaanderen is sinds 2014 bevoegd voor het Vlaamse dierenwelzijnsbeleid, waar het budget inmiddels verachtvoudigde. Ook op het lokale politieke niveau wordt Dierenwelzijn meer en meer een zichtbare bevoegdheid. Vlaanderen telt vandaag 250 schepenen bevoegd van dierenwelzijn. Een aantal dat op korte tijd explodeerde, wetende dat er in 2017 slechts 95 schepenen bevoegd waren voor het welzijn van dieren. “Dat wil echter zeggen dat er nog 50 gemeenten zijn die geen Dierenschepen hebben. Ik roep die gemeente op om werk te maken van een lokaal dierenwelzijnsbeleid en een zichtbare schepenbevoegdheid”, zegt Ben Weyts.

“Een schepen van Dierenwelzijn is meteen ook een belangrijke bondgenoot voor het Vlaams dierenwelzijnsbeleid. Denk maar aan het zwerfkattenbeleid”, zegt Weyts. Ook quasi elke politiezone en elk parket heeft nu een aanspreekpunt Dierenwelzijn. Zo organiseert het parket Halle-Vilvoorde op Werelddierendag een themadag, volledig in het teken van het dierenwelzijn. “Vroeger was dit alles ondenkbaar, maar op deze manier gaan we als Vlaanderen stap voor stap verder in de richting van méér dierenwelzijn”, aldus Weyts.

Onderwerpen