Lokale besturen zijn verantwoordelijk voor de opvang van alle zwervende en verloren gelopen dieren in hun gemeente of stad. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft in 2018 beslist dat elke gemeente een doordacht en efficiënt zwerfkattenplan moet opstellen. Dat is belangrijk, want zonder doordacht beleid kan een kattenpopulatie enorm toenemen. Een kattin is al vruchtbaar als ze 5 à 6 maanden oud is. Ze kan per jaar tot 3 nestjes krijgen van telkens 3 tot 6 kittens. Een ongecontroleerde toename van het aantal katten zorgt onvermijdelijk voor overlast en dierenleed. Weyts ondersteunt de lokale besturen bij de uitrol van hun lokaal beleid en houdt ook vinger aan de pols door hen regelmatig te bevragen over hun zwerfkattenmaatregelen. Er zijn nu nieuwe gegevens over het zwerfkattenbeleid van 252 Vlaamse steden en gemeenten. 

Vangen, steriliseren, terugplaatsen

In vergelijking met 2020 investeren de lokale besturen nu gemiddeld 20 procent meer budget in het zwerfkattenbeleid. Bijna alle gemeenten nemen specifieke maatregelen, zoals een lokaal meldpunt, vang- en sterilisatie-acties, samenwerking met dierenasielen, het plaatsen van schuilhokken, … De Vlaamse Overheid ondersteunt de lokale besturen inhoudelijk en promoot de methode van ‘vangen, steriliseren en terugplaatsen’. Katten gaan na sterilisatie minder sproeien en vechten, waardoor ook het risico op ziekteoverdracht en vervuiling van de omgeving kleiner wordt. Het is dus goed voor dieren en voor mensen. 

Verkiezingen 2024

Weyts wil nu verder in kaart brengen welke gemeenten nog achterop lopen. Blijvende aandacht voor de zwerfkattenproblematiek is belangrijk, in alle steden en gemeenten. Op veel plaatsen schrijven lokale politici momenteel aan programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 en ook zwerfkatten verdienen daarin de nodig aandacht. 

Nog meer mogelijk

“Elke gemeente kampt met zwerfkatten. Alleen met een doordacht en doorgedreven beleid kunnen we echt een verschil maken”, zegt Weyts. “We moeten blijven vangen en steriliseren. Ik geloof niet in een beleid waar de gevangen katten massaal geëuthanaseerd worden: de Vlamingen zouden dan ook stoppen met zwerfkatten te melden bij hun gemeente. Ik ben dankbaar voor alle inspanningen die al gebeuren, maar er is op sommige plaatsen nog meer mogelijk. Dat mag ook gerust onderwerp zijn van lokaal debat in de aanloop naar de lokale verkiezingen volgend jaar”. 

Onderwerpen