In het hoger onderwijs kunnen er onder voorwaarden een beperkt aantal opleidingen ook in een andere taal – doorgaans het Engels - aangeboden worden. De Vlaamse Overheid vraagt dan wel dat er naast de anderstalige opleiding nog altijd een Nederlandstalige variant blijft bestaan in Vlaanderen, zodat Vlaamse studenten de opleiding altijd nog kunnen volgen in hun eigen taal. Als de hoger onderwijsinstellingen af willen van de Nederlandstalige variant voor een anderstalige opleiding, dan moeten ze daar een zeer goed gemotiveerde aanvraag voor indienen.

Tweede jaar op rij
De Vlaamse Regering heeft nu op initiatief van minister van Onderwijs Ben Weyts een pakket aanvragen van de universiteiten geweigerd, omdat er Nederlandstalige opties voor studenten dreigden te verdwijnen. Het is op zich erg uitzonderlijk dat dit gebeurt, maar de Vlaamse Regering doet het nu wel al voor het tweede jaar op rij. De universiteiten wilden dit keer 10 masteropleidingen voortaan alleen nog in het Engels aanbieden en niet meer in het Nederlands.

Nederlands volwaardige academische taal
“De Vlaamse Regering geeft de hogescholen en universiteiten ruimte om hun internationale rol te spelen en om buitenlandse studenten en buitenlandse lesgevers aan te spreken. Bovendien kunnen de Nederlandstalige alternatieven voor anderstalige opleidingen net zoals alle andere Nederlandstalige opleidingen deels anderstalig kunnen zijn (tot 18,33% in de bachelors en tot 50 % in de masters). Maar Vlaamse studenten moeten ook hogere studies kunnen volgen in hun eigen taal. Het Nederlands moet een volwaardige wetenschappelijke en academische taal blijven.”

Sterven met Frans brood onder arm
“Ik ben niet het soort flamingant die met een Frans brood onder de arm zal sterven van de honger”, zegt Weyts. “En ik heb zelfs begrip voor de universiteiten die willen ingaan op de vragen van sommige sectoren en die meer buitenlandse studenten willen. Maar dat mag niet ten koste gaan van de Vlaamse studenten. Ons academisch aanbod moet toegankelijk en democratisch blijven. En dat betekent dat Nederlands een volwaardige hoger onderwijstaal moet blijven”.