Het jaar 2022 loopt stilaan op zijn einde. Wie eindejaar zegt, zegt ook eindejaarsfeest. Een gebeuren dat veelal gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk. Naast een risico op materiële en menselijke schade heeft het afsteken van vuurwerk ook kwalijke gevolgen voor de dieren. Zij lopen het risico om een vuurpijl rakelings langs het hoofd te zien passeren. Verblindende lichtflitsen en keiharde knallen maken talloze dieren angstig. Weidedieren slaan ervan op hol, breken uit en raken zo vaak gewond met soms een fatale afloop tot gevolg. 

Dierenwelzijn boven vuurwerkpret

“Dierenwelzijn staat boven vuurwerkpret”, vindt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. Daarom greep Weyts in 2019 in via het zogenaamde Vuurwerkdecreet. Dat decreet voorzag een vuurwerkverbod waardoor het afsteken van vuurwerk in de praktijk overal in Vlaanderen verboden was, uitgezonderd op plaatsen en specifieke tijdstippen waarvoor een gemeente toelating kon geven. Het decreet werd echter aangevochten waarna het werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. 

Vermijdbaar dierenleed vermijden

Om het dierenleed tijdens oudejaarsnacht maximaal te beperken, vraagt Weyts nu aan de steden en gemeenten om een tijdelijk verbod tijdens oudejaarsnacht op te leggen. “Als beschaafde samenleving hebben we de plicht vermijdbaar dierenleed te vermijden”, zegt Weyts. “We vertrouwen er dan ook op dat de steden en gemeenten hiertoe hun steentje willen bijdragen.”
 

Onderwerpen