Ben Weyts versterkt het Vlaamse en groene karakter van de Rand

Door Ben Weyts op 20 november 2019, over deze onderwerpen: Wonen in eigen streek, Nederlands in de Rand
ben weyts

Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts maakt extra middelen vrij om het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel te versterken. Om de open ruimte te vrijwaren, zal hij gronden aankopen om te bebossen. Met het oog op het Vlaams karakter van de Rand denkt minister Weyts op de woningmarkt aan voorrangsregels voor mensen die een band hebben met de streek. Op de scholen wil hij voorrang voor kinderen uit de Vlaamse gemeenschap.

Actief bebossen

Het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel blijft sterk onder druk staan. Dat blijkt eens te meer uit het Cijferboek Vlaamse Rand. De bevolking groeit, de bevolkingsdichtheid in de Rand is bijna dubbel zo groot als het Vlaams gemiddelde. Prognoses voorspellen ook voor de komende tien jaar een groei van zes procent. Die grote toename zet grote druk op de open ruimte. “We willen het groene karakter van de Rand versterken. Zo gaan we bijvoorbeeld gronden aankopen om actief te bebossen. De woningmarkt zal krap blijven en daarom willen we voorrangsregels voorzien voor mensen die een band hebben met de streek”, zegt Ben Weyts.

Eigen budget voor de Rand

Die voorrangsregels hebben uiteraard ook te maken met het Vlaams karakter van de Rand, dat minstens even sterk onder druk staat. Minder dan eenderde van de moeders spreekt Nederlands met de eigen kinderen. “Als we anderstaligen bij hun aankomst in de Rand in een warm bad willen trekken, dan moet er wel genoeg water in dat bad blijven staan”, zegt Weyts. “Deze Vlaamse Regering geeft mij nu voor het eerst een substantieel eigen budget. Zo kunnen we in de Rand zelf investeren in dingen die we belangrijk vinden. De extra financiële ondersteuning van Halle, Dilbeek en Vilvoorde wordt ook voortgezet. Als je naar het totaal kijkt, dan stijgen de middelen voor de Vlaamse Rand met 60 procent.”

Vlaamse scholen voor Vlaamse leerlingen

Nog uit de cijfers blijkt dat alsmaar meer leerlingen uit Brussel en Wallonië naar Vlaamse scholen in de Rand pendelen. Het aantal Brusselse leerlingen is op tien jaar tijd verdubbeld, het aantal Waalse kinderen ging met 23 procent omhoog.  “We bekijken of we een voorrangsregel kunnen invoeren voor kinderen uit de Vlaamse gemeenschap, zodat Vlaamse leerlingen niet opzijgezet worden door Waalse leerlingen”, zegt Ben Weyts.

Het volledige cijferboek vindt u hier.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is