Ben Weyts verankert modern personeelsbeleid in scholen met nieuw Onderwijsdecreet

Door Ben Weyts op 7 april 2021, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies
leerkracht met mondmsker geeft les

De Vlaamse Regering geeft groen licht voor een nieuw Onderwijsdecreet dat het sociaal akkoord van eind februari wettelijk verankert. “Scholen zullen getalenteerde starters beter aan boord kunnen halen én houden. Daar staat tegenover dat scholen leerkrachten die niet (meer) functioneren sneller kunnen evalueren en desnoods ook ontslaan”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Sneller zicht op vaste benoeming

De Vlaamse Regering geeft groen licht voor een Onderwijsdecreet dat een moderner personeelsbeleid in scholen mogelijk maakt. Het gaat om de decretale omzetting van een sociaal akkoord dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts enkele weken geleden sloot met werkgevers en werknemers. De minimumtermijnen voor een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste benoeming (TADD) en een effectieve vast benoeming worden zowat gehalveerd. In de toekomst zal je reeds na 290 dagen – in de praktijk een volledig schooljaar – een tijdelijke aanstelling kunnen krijgen met uitzicht op een vaste benoeming en na 360 dagen zal je effectief vast benoemd kunnen worden. Beginnende leerkrachten krijgen ook aan het einde van elk schooljaar een beoordeling, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en waar ze eventueel nog aan moeten werken.

Sneller ontslag voor wie niet (meer) voldoet

Daar staat tegenover dat de evaluatieprocedure van vast benoemde leerkrachten gevoelig aangescherpt wordt. Scholen zullen sneller en eenvoudiger afscheid kunnen nemen van leerkrachten die niet meer voldoen: een zeer kleine, maar hardnekkige minderheid die het imago van een hele school kan besmeuren. Scholen zullen de evaluaties kunnen toespitsen op de personeelsleden die niet meer goed functioneren en op de kwalificaties die er echt toe doen (zoals het lesgeven zelf, het functioneren binnen de scholen en de mate van professionalisering). Op basis van die evaluatie  kan er veel sneller overgegaan worden tot een persoonlijk coachingstraject van 120 dagen. Als zo een coachingstraject tot tweemaal toe zonder gevolg blijft en als de tekortkomingen blijven bestaan, dan kan een personeelslid ontslagen worden.

Doel: uitstroom startende leerkrachten beperken

Minister Weyts spreekt van een grote stap vooruit. “We realiseren hier doorbraken in een paar dossiers die al lang aanslepen. Er sneuvelen een paar heilige huisjes om plaats te maken voor een eigentijds personeelsbeleid in ons onderwijs. Het is ontegensprekelijk een grote stap vooruit. Deze ingrepen zullen ervoor zorgen dat we de uitstroom van startende leerkrachten, die nu al te vaak na een paar jaar moegestreden het onderwijs verlaten, sterk kunnen beperken.”

Nu de Vlaamse Regering groen licht geeft voor het nieuwe Onderwijsdecreet, kunnen de hervormingen uitgerold worden vanaf  september.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is