Ben Weyts schept duidelijkheid over M-Decreet en Inschrijvingsdecreet

Door Ben Weyts op 25 oktober 2019, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Buitengewoon onderwijs
Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schept rust en duidelijkheid over twee hete hangijzers die leven binnen de onderwijswereld: het M-decreet en het Inschrijvingsdecreet. De Vlaamse Regering start de procedure voor de afschaffing voor het M-Decreet, dat in 2021 plaats zal maken voor een nieuw begeleidingsdecreet. De inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet van mei 2019 wordt uitgesteld. Het wordt eerst aangepast in overeenstemming met het regeerakkoord. Nieuwe inschrijvingsregels worden van kracht in 2021. “We brengen op deze manier meteen rust, duidelijkheid en rechtszekerheid voor de scholen én de ouders”, zegt Ben Weyts.

M-Decreet

De Vlaamse Regering start de procedure voor de afschaffing van het M-decreet en de opmaak van een nieuw begeleidingsdecreet. Dat nieuwe decreet zal in 2021 in werking treden. Vlaanderen houdt absoluut vast aan inclusie in het onderwijs, maar kiest voor een pragmatische en realistische aanpak. Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning behouden die. Ook de functie van ondersteuner blijft bestaan.

Vertrouwen in schoolbesturen en leerkrachten

De beslissing om een leerling met een beperking toe te laten komt nadrukkelijk bij de scholen te liggen. “Jammer genoeg kan niet elk kind met elke beperking op elk moment terecht in elke klas”, zegt Weyts. “We hebben vertrouwen in de schoolbesturen en de leerkrachten. Zij zullen altijd proberen om kinderen met extra zorgnoden op te nemen. Maar zij zijn ook het beste geplaatst om in te schatten wanneer dat helaas niet haalbaar is. Gewoon onderwijs indien mogelijk, buitengewoon onderwijs indien nodig”, zegt de minister.

Inschrijvingsdecreet

De inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet van mei 2019 wordt uitgesteld. In de praktijk is het nieuwe inschrijvingsdecreet technisch nog niet uitvoerbaar en hebben de scholen onvoldoende tijd om zich voor te bereiden. “Ik wil vermijden dat er onrust ontstaat in ons onderwijs”, zegt Weyts. “Daarom nemen we nu meteen een duidelijke beslissing die ook de rechtszekerheid garandeert voor scholen, lokale besturen en natuurlijk de ouders”.

Oude regels van kracht

De oude regels blijven dus van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. Dat betekent dat scholen niet verplicht zijn om te werken met een aanmeldingssysteem. Doen ze dat wel, dan geldt de zogenaamde dubbele contingentering nog een laatste schooljaar. De scholen krijgen tot 15 december de tijd om te beslissen over al dan niet aanmelden.

Vanaf 2021 wordt de dubbele contingentering afgeschaft voor zowel secundair als basisonderwijs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is