Ben Weyts over lerarentekort: “Tijd dat we ook de positieve stappen belichten.”

Door Ben Weyts op 7 juni 2022, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies
Ben Weyts

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts pareert de kritiek van de onderwijskoepels dat er in de Vlaamse Regering geen urgentie is over het lerarentekort. “Ik sta op en ga slapen met deze problematiek. Maar ik zie die niet los van die andere uitdaging: de onderwijskwaliteit. Vreemd genoeg hoor ik de koepels daar niets over zeggen.” Weyts wijst op de vele stappen en initiatieven die de voorbije jaren werden genomen. “We moeten die positief blijven belichten, in plaats van de eigen ruiten in te gooien en een stellingenoorlog te voeren.”

“Het is mijn overtuiging dat de inspanningen op gebied van onderwijskwaliteit, zoals het aanscherpen van de eindtermen, de lat hoger leggen en de lerarenopleiding hervormen, allemaal ten goede komen van het lerarentekort. En omgekeerd: als we stappen kunnen blijven zetten om dat tekort op te vangen, komt dat ook de onderwijskwaliteit ten goede. Daarom wil ik op beide domeinen stap voor stap vooruitgang boeken en de jarenlange stellingenoorlogen overstijgen”, aldus Ben Weyts.

Drie jaar geleden geen anciënniteit

Zo wijst Weyts erop dat er drie jaar geleden niet eens sprake was van anciënniteit voor zij-instromers. “Voor geen enkel vak. Nu is er tien jaar anciënniteit voor 20 vakken. Dat is geen kleine stap. Overigens, jaren geleden wou men 20 jaar anciënniteit invoeren, maar dat heeft de Raad van State afgeschoten. Waarom zouden we opnieuw tegen die muur botsen?”

Eigen ruiten ingooien

“Als men blijft focussen op de zaken die momenteel slecht lopen, gaan we niemand nog wakker maken voor de prachtige job van leerkracht. Zo gooi je je eigen ruiten in. We zetten heel wat stappen vooruit, het is tijd dat men positief belicht: de fikse loonsverhoging voor directeurs, het digitaal uitrusten van leerkrachten, de stimulansen voor zij-instromers, …”

Proefprojecten

Ben Weyts wijst ook de proefprojecten die hij mogelijk heeft gemaakt, waarbij scholen aan de slag kunnen met tal van voorstellen en ideeën om vast te stellen wat werkt en wat niet. “Uit die projecten kunnen we snel goede en nieuwe praktijken invoeren.”

Beluister het volledige interview met Ben Weyts hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is