1. Alle scholen kunnen volop gastleraren inzetten

Tot nu toe konden alleen scholen van het secundair technisch en beroepsonderwijs heel beperkt zogenaamde ‘voordrachtgevers’ inschakelen: Weyts maakt het nu mogelijk dat álle scholen van het basis- en het secundair onderwijs voor álle vakken voor een onbeperkt aantal uren per week gastleraren uitnodigen. Zo wordt het mogelijk dat een bankdirecteur economie komt geven, een vertaler-tolk lessen Frans overneemt of een pianist muzieklessen komt geven.

“Bij deze opnieuw een warme oproep aan de federale regering om flexijobs mogelijk te maken in onderwijs”, zegt Ben Weyts. “Zo kan wie elders werkt of gepensioneerd is zonder extra belastingen bijverdienen in een school. Wat kan voor de zorg, moet ook kunnen voor ons onderwijs”.

2. Bedrijven kunnen werknemers ter beschikking stellen van het onderwijs 

Het onderwijs kan vanaf volgend schooljaar ‘dienstverleningscontracten’ afsluiten met bedrijven die werknemers ter beschikking willen stellen. De bedrijven kunnen zo bijvoorbeeld in het geval van een herstructurering nieuwe perspectieven geven aan personeelsleden. De scholen krijgen dan extra leerkrachten, die ervaring hebben in het bedrijfsleven en leerlingen veel kunnen bijleren. Er zijn in Vlaanderen overigens heel wat werknemers die vroeger een pedagogisch diploma behaald hebben, maar eerst in het bedrijfsleven beland zijn. De betrokken werknemers krijgen een nieuwe uitdaging, met behoud van hun volledige loon. “Ook dat is een win-win-win voor alle betrokkenen: de Vlaamse Overheid betaalt aan de betrokken bedrijven alleen de loonkost van een leerkracht, de bedrijven passen dan de rest bij, zonder administratieve lasten voor de scholen. De eerste reacties uit de bedrijfswereld zijn alvast positief”, weet Ben Weyts.

3. Zij-instromers: lesuren = stage-uren

Er is ook goed nieuws voor zij-instromers. Wie nog een pedagogische opleiding volgt, kan de uren die men ondertussen al lesgeeft laten meetellen als stage-uren in de opleiding. Zodra ze hun diploma gehaald hebben, tellen al deze uren ook mee voor hun rechtenopbouw. Hoe sneller leerkrachten uitzicht krijgen op hun benoeming, hoe sneller ze zekerheid en stabiliteit hebben en hoe meer ze geneigd zijn om in onderwijs te blijven.