De schoolfacturen stijgen en meer gezinnen krijgen het moeilijk om die facturen te betalen. Dat ontgaat ook onderwijsminister Weyts niet. “De facturen stijgen overal, in de hele samenleving. Ik hoor nu verschillende voorstellen om dat op te vangen, zoals een maximumfactuur. Maar ik vind dat geen goede oplossing. Als je zo’n maximumfactuur invoert, moet je die ook koppelen aan het soort van opleiding. Sommige opleidingen in TSO en BSO zijn duurder, vooral door de gebruikte materialen. Met een maximumfactuur ga je ervoor zorgen dat je die opleidingen uiteindelijk uit de markt gaat prijzen.”

Mensen niets wijsmaken

“Daarenboven: bij een maximumfactuur gaat het bedrag nog altijd betaald moeten worden. Je moet de mensen niets wijsmaken: alles wat niet op de schoolfactuur komt, komt op de belastingbrief. En dus zal altijd iemand moeten betalen. Dat zal waarschijnlijk weer dezelfde zijn: de Vlaamse middenklasse. 

Kindergeld nuttig besteden

Ben Weyts ziet wel een oplossing in het koppelen van het kindergeld en de scholen, waarbij het kindergeld deels of volledig aan de school kan worden doorgestort indien nodig. “Zo hebben we de garantie dat het kindergeld nuttig besteed wordt.”

Taak van OCMW

De minister wijst ook op de taak van het OCMW. “Scholen doen, verplicht overigens, aan kostenbeheersing, bijvoorbeeld door het spreiden van de facturen. Maar als scholen kampen met onbetaalde facturen, moeten ze in de eerste plaats gaan aankloppen bij het OCMW. Sociaal beleid is toch bij uitstek de taak van het OCMW, niet van scholen.”