De ‘Canon van Vlaanderen’ verscheen in mei 2023 en werd meteen een groot succes. Het was maandenlang het best verkochte non-fictie boek en eindigde uiteindelijk als het tweede best verkochte boek van vorig jaar. Er waren al 10 drukken, goed voor meer dan 30.000 verkochte exemplaren. Er werd ook een ‘Stichting Canon van Vlaanderen’ opgericht om het werkstuk verder te beheren én verder te ontwikkelen. Deze Stichting zorgde in de afgelopen maanden onder meer al voor een audioversie van de Canon voor blinden en slechtzienden, een versie op maat van laaggeletterde Vlamingen en recent nog een Engelse vertaling voor het internationale publiek.

Toekomst van de Canon

Minister van Onderwijs Ben Weyts sluit nu een beheersovereenkomst voor 5 jaar af met de ‘Stichting Canon van Vlaanderen’. Zo krijgt de Stichting al zeker tot en met maart 2029 de nodige zekerheid en de nodige middelen om over de Canon te waken en vervolgprojecten op te zetten. In de pijplijn zit er bijvoorbeeld een Franse vertaling en een project met historische kaarten. Ook de website zal verder uitgebouwd worden en er kan ook extra audiovisueel materiaal komen. De Stichting kan ook voorstellen doen voor de eerste herijking van de Canon, die voorzien wordt in 2030. Het werkingsbudget voor dit alles bedraagt 310.000 euro per jaar.

“De Vlamingen hebben de Canon omarmd – en terecht”, zegt Weyts. “We mogen best wat meer fier zijn op onze cultuur en geschiedenis. De Stichting Canon van Vlaanderen heeft al prachtig werk geleverd en krijgt nu al het nodige om ook in de komende jaren mooie dingen te doen. Het gaat misschien over ons verleden, maar de Canon heeft vooral nog heel veel toekomst”.