Bij graadevaluatie in de eerste graad van het secundair onderwijs krijgt een scholier pas aan het einde van het tweede middelbaar een echt eindoordeel. Een eventueel B- of C-attest wordt dan lang uitgesteld. De examens aan het einde van het eerste middelbaar tellen eigenlijk niet écht. Ben Weyts: “Dat gaf leerlingen de indruk dat ze hoe dan ook konden overgaan van het eerste naar het tweede middelbaar. Dat het dus niet zoveel uitmaakt of ze goed werken of niet. Het is juist belangrijk om de lat hoog genoeg te leggen en om leerlingen aan te moedigen om te excelleren.”

Zo snel mogelijk in juiste richting

“Het is juist belangrijk dat jongeren in het begin van het secundair onderwijs zo snel mogelijk terecht komen in de juiste studierichting.  Een lange periode in een verkeerde studierichting gaat vaak gepaard met verdriet, frustratie en schoolmoeheid”, aldus de minister.

Volwaardige evaluatie

Alle leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs in de A-stroom zullen vanaf nu aan het einde van het schooljaar examens moeten afleggen die écht tellen. Een eventueel B- of C-attest kan niet meer uitgesteld worden naar het einde van het tweede jaar secundair onderwijs. Elke scholier krijgt meteen na het eerste middelbaar een volwaardige evaluatie.

Niet nodeloos aanmodderen

“De overstap van de lagere school naar het secundair onderwijs vergt een serieuze aanpassing, net zoals de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. In beide gevallen kan je niet zomaar een jaar verspillen. We mogen jongeren niet nodeloos laten aanmodderen. Goede begeleiding en tijdig studieadvies kunnen veel frustratie en verdriet voorkomen.”