Streven naar meer dierenwelzijn

Nu moet het Belgische Grondwettelijk Hof zich nog uitspreken over de kwestie. Minister Weyts toont zich hoopvol. “We hopen dat het Grondwettelijk Hof op basis van deze historische uitspraak snel tot een arrest kan komen. We reiken nu alvast de hand naar de geloofsgemeenschappen die het verbod aangevochten hebben. Laat ons nu de bladzijde omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn”, zegt Ben Weyts.

Onderwerpen