Dat het slecht gaat met de leesvaardigheid van onze Vlaamse jeugd heeft volgens Ben Weyts vele oorzaken. “Onze samenleving is complexer geworden, onze klassen zijn veel diversen geworden, met kinderen uit verschillende achtergrond en met verschillende thuistalen. Ouders moeten er dan ook voor zorgen dat hun kinderen ook buiten de schooluren in contact blijven komen met het Nederlands”, zei de minister.

Neuzen in zelfde richting

“Men heeft jarenlang die slechte cijfers goedgepraat. Sinds ik minister van Onderwijs ben geworden, ben ik erin geslaagd om eindelijk de neuzen in de juiste richting te zetten. Feit is dat men dat nu het probleem erkent. Dat is nodig, want de kwaliteit van ons onderwijs is enorm belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn.”

Koala-testen

Weyts verwees in het programma naar de KOALA-testen die worden afgelegd in de derde kleuterklas, en die de taalvaardigheid van de kleuters moet moeten. “We willen detecteren of kinderen afdoende kennis hebben van het Nederlands om met voldoende succes te kunnen starten in het eerste leerjaar. We willen absoluut vermijden dat kinderen in het eerste leerjaar starten met een gebrekkige kennis van het Nederlands. Want als je op dat vlak een tekort hebt, zal je ook een probleem hebben bij alle anderen vakken.”

“Kennis van het Nederlands is de essentie. Het is de sleutel om ook andere kennis te verwerven”, aldus Ben Weyts.