Elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen heeft een raad voor studentenvoorzieningen (stuvo-raad), die materiële en immateriële hulp biedt aan studenten. De stuvo’s hebben een breed takenpakket. Ze zetten onder meer in op het mentale welzijn van de studenten. Sinds deze regeerperiode – en in het bijzonder sinds de coronacrisis – staat mentaal welzijn trouwens overal hoger op de agenda. Er werd werk gemaakt van een breed beleid rond mentaal welzijn bij studenten, met een gecoördineerde en doorgedreven aanpak. De noden zijn er duidelijk en ze nemen zelfs toe. De stuvo’s drongen aan op extra middelen.

Focus op preventie

Elke hogeschool en universiteit kan rekenen op extra middelen, verdeeld op basis van hun studentenaantallen. De stuvo’s kunnen het bijkomend budget bijvoorbeeld onder meer gebruiken om nog verder in te zetten op mentaal welzijn. Vroeger was de aanpak vaak reactief en dus gericht op situaties die jammer genoeg al ontspoord waren. Het is beter om preventief te werken en in te grijpen vooraleer problemen helemaal escaleren. De studenten krijgen hoe dan ook inspraak bij de concrete besteding, want alle beleidskeuzes worden gemaakt in de lokale stuvo-raad, die voor minstens de helft bestaat uit vertegenwoordigers van de studenten.

Thema mentaal welzijn niet meer loslaten

“De stuvo’s doen heel goed werk en we willen dat ze dat blijven doen”, zegt Weyts. “We mogen bijvoorbeeld het thema van mentaal welzijn bij studenten niet meer loslaten. Vroeger worstelden veel studenten ook al met cruciale levenskeuzes, grote verwachtingen en zware uitdagingen – maar vaak werden de problemen niet ernstig genomen omdat studenten zogezegd altijd ‘de beste tijd van hun leven’ beleven. Zeker sinds corona hebben we hier terecht veel meer oog voor”.