Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts klaagde in oktober al aan dat de vliegroutes van en naar de luchthaven van Zaventem heimelijk verlegd werden: weg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en nog meer geconcentreerd boven de Vlaamse Rand. De federale regering paste de vliegroutes in alle stilte en zonder overleg aan en ging daarbij lijnrecht in tegen een eerdere veroordeling. Weyts kreeg geen gehoor nadat hij de kwestie aankaartte op het Overlegcomité en trok vervolgens naar de rechter. In februari gaf de rechtbank van eerste aanleg Vlaanderen over de hele lijn gelijk. De federale regering kreeg zes maanden de tijd om nieuwe vliegroutes uit te werken, maar maakte daartoe nog geen aanstalten. Integendeel: federaal minister van Mobiliteit Gilkinet vocht zijn veroordeling aan in beroep.

Teller op 4,4 miljoen euro dwangsommen

Weyts vordert in de procedure voor het Hof van Beroep nu dwangsommen van 100.000 euro per dag zolang de federale regering de vliegroutes niet herstelt en dus niet zorgt voor een billijke spreiding van de geluidsoverlast. Het is zeker niet ondenkbeeldig dat de rechter ingaat op die vraag, want de federale regering moet nu al 50.000 euro per week dwangsommen betalen aan enkele Noordrandgemeenten ten gevolge van een ander vonnis: die teller staat ondertussen al op 4,4 miljoen euro. Als daar dwangsommen van 100.000 euro per dag bijkomen, dan kan de federale overheid niet anders dan eindelijk werk maken van een billijke spreiding van de vliegroutes. Weyts wil bovendien de opbrengsten van de dwangsommen gebruiken om geluidswerende investeringen te doen in de getroffen gemeenten van de Vlaamse Rand.

Gevaarlijk spel

“We eisen 100.000 euro per dag in naam van de getroffen inwoners van Vilvoorde, Machelen, Wemmel, Grimbergen, Meise en de andere Vlaamse gemeenten die onevenredig belast worden”, zegt Weyts. “Alle regio’s en inwoners van dit land genieten van de lusten van de luchthaven, dus moeten ook de lasten billijk verdeeld worden. De federale regering speelt hier een gevaarlijk spel. Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaams-Brabant ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven.”