Er zijn deze regeerperiode al ongeveer 5.000 structurele extra plaatsen gerealiseerd voor het buitengewoon onderwijs. Dit is ongezien, maar de vraag naar plaatsen in het buitengewoon onderwijs blijft toenemen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft voor het eerst alle noden volledig in kaart gebracht met een capaciteitsmonitor specifiek voor het buitengewoon onderwijs. Er werd voor het eerst ook een capaciteitsbudget specifiek voor het buitengewoon onderwijs vrijgemaakt. Ben Weyts voorzag hiervoor aanvankelijk een budget van 25 miljoen euro  maar verhoogt dat nu stevig tot 45 miljoen euro. 

Alle zeilen bijzetten

“Het buitengewoon onderwijs blijft voor veel leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats, met de beste omkadering en de hoogste onderwijskwaliteit”, zegt Ben Weyts. “We zetten alle zeilen bij voor meer plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Ik besef zeer goed dat we niet alle noden meteen zullen kunnen lenigen, maar we trekken de budgetten fors op en we zetten zowel in op korte als op langere termijn.”