Vlaams minister van Sport Ben Weyts gaf in de zomer van 2020 topmagistraat Bart Meganck de opdracht om getuigenissen over psychisch grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld grondig te onderzoeken. In het voorjaar van 2021 bracht de onafhankelijke onderzoekscommissie van Meganck conclusies en aanbevelingen uit. Het was toen aan de Gymnastiekfederatie (Gymfed) om echt aan de slag te gaan met deze aanbevelingen om het eigen integriteitsbeleid te versterken.

Positieve gymnastiekcultuur

Er is nu een omvattend plan klaar tegen grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. De Gymfed heeft in totaal honderden acties gebald in één totaalplan, dat inzet op alle aspecten van de sport. Rode draad is een verbeterde, meer gezonde en meer positieve gymnastiekcultuur, waar betere en meer transparante afspraken gemaakt worden en waar beter met elkaar gecommuniceerd wordt. Zo komen er meer en betere opleidingen, een betere omkadering voor jonge topsporters, meer aandacht voor fysiek en mentaal welbevinden (bijvoorbeeld rond voeding, stress, …) en transparante meldingsprocedures binnen sportclubs. 

Lessen trekken

“Er is veel fout gegaan en er zijn wonden geslagen. Maar op grond van de gebeurtenissen van het verleden trekken we lessen voor de toekomst en zorgen we voor een betere sport”, zegt Weyts. “Heel dit proces moet louterend werken voor de gymsport, maar moet evenzeer een bijdrage leveren aan meer veiligheid en integriteit in álle sporttakken.”