Akkoord minimumdoelen 2de en 3de graad secundair: focus op Nederlands, talen en STEM-vakken

Door Ben Weyts op 19 september 2022, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs
Ben Weyts

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijsverstrekkers bereikten een akkoord over nieuwe minimumdoelen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. “De bestaande eindtermen blijven de basis, maar worden minder omvangrijk en gedetailleerd”, aldus Ben Weyts. Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen – de zogenaamde STEM-vakken, krijgen de prioriteit. “We willen aansluitend ook werk maken van nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair en het basisonderwijs, waar de huidige eindtermen al een kwarteeuw oud zijn”, zegt de minister.

Het Grondwettelijk Hof heeft op 16 juni de eindtermen voor 2de en 3de graad secundair onderwijs vernietigd. Het arrest bepaalt dat er uiterlijk tegen 1 september 2025 nieuwe eindtermen moeten komen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft gebruik gemaakt van de luwte van de zomervakantie om discreet gesprekken te voeren met de onderwijsverstrekkers. Er is nu een akkoord over de ontwikkeling van nieuwe minimumdoelen, met als basis de huidige eindtermen. “Dit is een compromis, dat keuzes maakt en een basis vormt om in dezelfde geest ook de 1ste graad en het basisonderwijs aan te pakken”, zegt Weyts, die de kwestie snel wou aanpakken.

Doordachte keuzes

In functie van het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt er wel uitgegaan van een versobering en vermindering. Er wordt voor het eerst een duidelijke prioriteit gelegd bij drie cruciale competenties: Nederlands, talen en wiskunde- exacte wetenschappen – technologie (de ‘STEM-vakken’). Er worden dus doordachte keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld, maar het ambitieniveau blijft hoog. De benaming ‘minimumdoelen’ benadrukt trouwens dat scholen bovenop wat de overheid vraagt nog veel verder mogen gaan en leerlingen nog veel meer mogen bijbrengen. Binnen de beschikbare onderwijstijd wordt er afdoende ruimte gelaten voor eigen, bijkomende onderwijsdoelen.

Eigenheid BSO, TSO en KSO behouden

In het BSO, TSO en KSO krijgen de ambities van de minimumdoelen een aangepaste vertaling, die maximaal rekening houdt met de eigenheid van deze onderwijsvormen. Er is een balans tussen een sterke basisvorming en voldoende ruimte voor de (beroeps)specifieke vorming.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is