Het is voor educatieve uitgevers doorgaans moeilijk om te investeren in aangepast lesmateriaal voor leerlingen met een visuele beperking, omdat het om een relatief kleine doelgroep gaat. Vlaanderen ondersteunt daarom Transkript vzw, die gewone leerboeken omzet naar versies in braille, versies in grootdruk en digitale versies. Zonder die ondersteuning en zonder Transkript zouden blinde en zeer slechtziende leerlingen veel moeilijker toegang krijgen tot schoolse kennis. 

Vertaling op maat

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert nu 257.000 euro zodat Transkript vzw meer aangepast lesmateriaal kan ontwikkelen voor alle leerlingen met een visuele beperking. Zowel leerlingen van het basisonderwijs, scholieren in het secundair als ook studenten in het hoger- en het volwassenenonderwijs gebruiken dit aangepast lesmateriaal voortdurend. Blinde en slechtziende leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld net als hun klasgenoten wiskunde leren met het handboek ‘Delta Nova’ of Nederlands met ‘De Taalkanjers’, maar dan in aangepaste versies. Ze krijgen geen compleet ander lesmateriaal, maar een integrale vertaling op hun maat.   

Niet vergeten

“Veel mensen staan er niet bij stil dat er ook blinde en slechtziende leerlingen zijn en dat dit serieuze uitdagingen met zich meebrengt”, zegt Weyts. “Het is belangrijk om hen niet te vergeten en hen goed te ondersteunen. Onderwijskwaliteit kan niet zonder het juiste lesmateriaal”.