Aanbod buitengewoon onderwijs breidt uit in 6 scholen

Door Ben Weyts op 21 juni 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts breidt het buitengewoon onderwijs verder uit. Concreet zullen nu 2 scholen van het buitengewoon basisonderwijs en 4 scholen van het buitengewoon secundair onderwijs hun aanbod kunnen uitbreiden voor leerlingen met andere speciale zorgnoden. “Elke uitbreiding van het aanbod in het buitengewoon onderwijs is goed nieuws voor kwetsbare leerlingen en hun ouders”, zegt Weyts. “Dit is maar één klein onderdeel in een grotere inhaalbeweging voor het buitengewoon onderwijs, waar grote noden zijn”.

Het buitengewoon onderwijs blijft voor vele leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats met de beste omkadering. Voor speciale noden is echter ook speciale deskundigheid nodig. Een school met expertise in de begeleiding van kinderen met een motorische beperking is bijvoorbeeld niet automatisch geschikt om ook kinderen met een visuele beperking onderwijs te bieden. De scholen moeten dan ook een speciale aanvraagprocedure doorlopen vooraleer ze hun aanbod kunnen uitbreiden. Zo blijft de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs bewaakt.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft nu 6 scholen van het buitengewoon onderwijs groen licht om hun aanbod verder uit te breiden. Het gaat om 2 scholen uit het buitengewoon basisonderwijs. In Brugge kan GLSBO De Ganzeveer nu ook kleuter- en lager onderwijs gaan aanbieden voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) zal voor kinderen met autismespectrumstoornis en kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis eveneens kleuteronderwijs gaan organiseren, los van de bestaande lagere school.

In het buitengewoon secundair onderwijs gaat het om 4 scholen. Het BuSO Sint-Elisabeth in Peer kan scholieren met een visuele beperking een algemene, sociale en beroepsvorming geven (opleidingsvorm 3) óf een vorming die gericht is op tewerkstelling in een omgeving met gepaste ondersteuning, zoals een maatwerkbedrijf (opleidingsvorm 2) óf een vorming die gericht is op arbeidsdeelname in een beschermde positie, zoals bijvoorbeeld als assistent (opleidingsvorm 1). Het gaat om de allereerste vrije school voor blinden en slechtzienden in de provincie Limburg. GIBBO Galbergen in Mol kan kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een autismespectrumstoornis opleidingsvorm 2 aanbieden. Vrije school Haverlo in Assebroek kan kinderen met een autismespectrumstoornis opleidingsvorm 3 aanbieden. BuSO Sint-Gregorius in Gentbrugge kan kinderen met een emotionele of gedragsstoornis opleidingsvorm 1 aanbieden.

“Ik besef dat dit maar beperkt een oplossing is voor de grote noden die er zijn in het buitengewoon onderwijs”, zegt Weyts. “Er komt dan ook een drietrapsraket die perspectief moet geven voor kwetsbare leerlingen en hun ouders. Ten eerste voorzien we 30 miljoen euro extra voor de zorgtijdgarantie, zodat er extra ondersteuning komt in klassen. Ten tweede nemen we op korte termijn dringende capaciteitsmaatregelen, met huursubsidies of tijdelijke infrastructuur voor het buitengewoon onderwijs. Ten derde investeren we op langere termijn in extra infrastructuur: we voorzien deze regeerperiode 3 miljard euro voor schoolinfrastructuur, een half miljard meer dan in de vorige regeerperiode”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
4
De gemiddelde score is