Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor hun jaarlijkse huur financiële steun krijgen van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Vlaanderen trekt deze regeerperiode 3 miljard euro uit voor schoolinfrastructuur – nog eens een half miljard méér dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Maar het kost veel tijd om scholen te bouwen of te verbouwen. Daarom is huren voor scholen vaak een interessante piste om snel extra plaatsen te realiseren.

Extra lokalen huren

Weyts investeert nu zo’n 9 miljoen euro per jaar in 99 schoolhuurprojecten in heel Vlaanderen. Dankzij deze steun kunnen scholen extra lokalen huren en komen er extra schoolbanken voor bijna 26 000 leerlingen. Scholen kunnen bijvoorbeeld een pand naast hun huidige gebouwen huren. Dat kan een leegstaand kantoorgebouw, een loods, een parochiekerk, een voormalige particuliere woning, een industrieel pand, een verdieping in een woonzorgcentrum of een multifunctionele zaal zijn. Maar ze kunnen de Vlaamse huursteun ook gebruiken voor de huur van nieuwe sporthallen of een nieuwbouw in samenwerking met de gemeente. Er komen extra plaatsen in het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, in het volwassenonderwijs en in een internaat.

Nuttige invulling leegstand

“Met deze huursteun kunnen we snel oplossingen bieden en extra schoolruimte creëren”, zegt Weyts. “Zo geven we ook een nuttige nieuwe invulling aan leegstaande gebouwen in de buurt van een school waar plaatsen tekort zijn”.