Vlaamse Regering voert historische hervormingen door

Door Geert Bourgeois op 28 mei 2016, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Kinderbijslag, Kinderopvang, Infografieken
Geert Bourgeois

Terwijl in Wallonië politici en vakbonden steeds meer de stilstand – en daarmee feitelijk de achteruitgang – organiseren, blijft de Vlaamse Regering daadkrachtig hervormen. De kinderbijslag, het secundair onderwijs en de provincies: stuk voor stuk worden ze structureel verbeterd. “Deze ploeg heeft op amper twee jaar tijd al heel wat verwezenlijkt, en dat in bijzonder moeilijke omstandigheden”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. “En die hoge ambities willen wij ook de komende jaren aanhouden, in het belang van alle Vlamingen.”

“Een historische doorbraak” noemt minister-president Bourgeois de jongste hervormingen waarover zijn regering een akkoord bereikte. Allereerst is er de hervorming van de kinderbijslag. De complexiteit van de bestaande 700 stelsels wordt vanaf 2019 ingeruild voor een eenvoudiger nieuw systeem dat uitgaat van één basisbedrag per kind: 160 euro. De huidige rangorderegeling en leeftijdstoeslagen verdwijnen dan ook. Wel komen er sociale correcties in de vorm van toeslagen voor kinderen met bijzondere zorgnoden, wezen, pleegkinderen en kinderen uit gezinnen met lagere inkomens, gecombineerd met een verhoging voor grote gezinnen. Het budget daarvoor stijgt van 3,4 naar 12 procent. Ook werkende gezinnen met een inkomen lager dan 29.000 euro zullen de sociale toeslag krijgen. Die wordt dus niet langer bepaald op basis van sociale status (bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt), maar op basis van inkomen. In het nieuwe systeem krijgen mensen met lagere inkomens uit arbeid dus een extra. “Zo bieden wij elk kind een gelijkwaardige en sterke start, ongeacht of de ouders nu werknemer, zelfstandige, werkloze of leefloner zijn”, vat Bourgeois de doelstelling samen.

Het nieuwe systeem voor kinderbijslag is onderdeel van een ruimer pakket, samen met het startbedrag bij geboorte, de schooltoelagen en een nieuwe participatiepremie voor kleuters die naar school gaan. In de plaats van de geboortepremie komt er een startpremie van 1.100 euro. “Jonge, startende gezinnen gaan beduidend erop vooruit”, aldus de minister-president. De huidige schooltoelagen of studiebeurzen worden op termijn automatisch en samen met de kinderbijslag toegekend: een belangrijk voordeel van de integratie in één groeipakket, die ook voor efficiëntiewinsten zal zorgen. Zeker in het secundair onderwijs zullen de gemiddelde schooltoelagen bovendien omhoog gaan. “Dat alles maakt dat het armoederisico voor zowat alle gezinnen verkleint”, stelt Bourgeois.

Niet hervormen om te hervormen

Bij de modernisering van het secundair onderwijs was het zaak om te behouden wat goed was aan de bestaande structuren. Zo komt er geen uitgestelde studiekeuze in een brede eerste graad. “We vermijden eenheidsworst”, aldus Bourgeois. Wel kunnen scholen in de eerste graad al basisopties aanbieden voor verdieping en bijsturing. In de tweede en derde graad blijven de verschillende onderwijsvormen - aso, tso, kso en bso - gewoon bestaan. Scholen kunnen kiezen om zich te specialiseren in een of meer inhoudelijke domeinen, zoals ‘Taal en Cultuur’ of ‘Economie en Organisatie’, maar domeinscholen worden niet verplicht. Scholen kunnen ook richtingen uit verschillende domeinen en met verschillende doelen aanbieden op één campus (vandaar: campusschool). “Cruciaal is dat de lokale scholen hun vrijheid behouden: elke school mag zelf beslissen hoe ze zich organiseert”, verklaart Bourgeois.

De Vlaamse Regering neemt ook een aantal gerichte inhoudelijke maatregelen die de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs moeten verbeteren. Zo wordt ‘Techniek en Wetenschappen’ een apart vak in het basisonderwijs, gegeven door een aparte vakleerkracht, naar analogie met het Frans. Dat zorgt ook voor een versterking van het tso en bso. Om de kennis van vreemde talen te verbeteren, wordt Engels of Frans al een verplicht vak vanaf het derde in plaats van het vijfde leerjaar. “De zwakkere leerlingen versterken en de sterkere leerlingen motiveren en uitdagen: dat is ons streefdoel met deze hervorming”, besluit Bourgeois.

Informatie over de afslanking van de provincies vind je hier.

 

kinderbijslag

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is