Wil Open Vld Open MR worden?

Door Ben Weyts op 10 juni 2013, over deze onderwerpen: Confederalisme

Het gaat van kwaad naar erger met Open Vld. In een krampachtige poging om zich een nieuw profiel aan te meten, pirouetteert de partij in het rond. Naast de buitenstaander lijkt vooral de partij zelf er danig duizelig van te worden. Open Vld lijkt nu zelfs al Open MR te willen worden. Hopelijk heeft de botte reactie van Franstalige ‘vriend en bondgenoot’ Michel een ontnuchterend effect. 

Eerst was men federaal, dan confederaal en binnenkort misschien opnieuw federaal. In tegenstelling tot wat de partij al enige decennia beweert, luidt het vandaag bij monde van Bart Somers plots dat "de politieke breuklijnen in België eerder langs een links-rechts tegenstelling lopen, dan tussen het Noorden en het Zuiden."

In zijn boek 'De Belgische Ziekte'  beweerde Guy Verhofstadt nog stellig dat "wij een land zijn dat zich bevindt op de breuklijn tussen Zuid- en Noord-Europa”. Verhofstadt wond er toen geen doekjes om: "Hoezeer we ons in Vlaanderen ook zouden willen inpassen in die reformistische opvattingen, we worden meegesleurd door het Zuiden, door het immobilisme van het leidende establishment aldaar. De weigering van dat establishment rechtvaardigt de roep naar een grotere autonomie voor de gewesten en gemeenschappen in ons land. (…) Het is de hoogste tijd dat ook uitgebreide bevoegdheden inzake sociale zekerheid en fiscale autonomie aan Vlaanderen worden toegekend, zodat we zelf de beleidsinstrumenten in handen krijgen om de aansluiting met de kleine noordelijke lidstaten in Europa te realiseren."

Gwendolyn Rutten en co. wanen zich sinds kort evenwel in een andere wereld. Een waarin er géén communautaire verschillen zijn. Als Open Vld meent wat men zegt, dat staat niets een kartel of een fusie met MR in de weg. Open MR kan het levenslicht zien.   

Alleen confronteerde Charles Michel zijn liberale collega’s met de werkelijkheid. Hij verloste de pirouettedansers maandagochtend al snel van hun illusies. Geen haar op zijn hoofd denkt eraan om Franstalige beschermingsmechanismen zoals de alarmbelprocedure of de pariteit in de regering af te schaffen. Michel bewees het tegenovergestelde van de nieuwe geloofsleer van Open Vld:  voor de MR zijn de communautaire verschillen nog wel degelijk belangrijker dan de verschillen tussen links en rechts. 

Hopelijk een leerrijke aflevering van 'Het leven zoals het is'. En hopelijk komt Open Vld opnieuw tot de oorspronkelijke inzichten inzake confederalisme. Tot hun eigen scha en schande hebben Open Vld en de andere Vlaamse partijen moeten ondervinden dat er in dit land niets meer vooruit geraakt. Ook niet wanneer MR in de federale regering zit. 

Als we in dit land komaf willen maken met het platbelasten van al wie werkt, spaart en onderneemt, dan zal dat enkel lukken wanneer Vlamingen en Franstaligen hun lot in eigen handen nemen. Zodat we elk onze eigen problemen kunnen aanpakken met onze eigen oplossingen, met eigen centen. En zodat we samen kunnen beslissen wat we beter samen doen, in ons beider belang. Het heeft geen zin je ogen te sluiten voor communautaire verschillen. Het is beter ernaar te handelen, zodat in dit land eindelijk opnieuw iets vooruit geraakt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is