Weyts wil Vlaanderen wapenen tegen stijgende zeespiegel

Door Ben Weyts op 4 oktober 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil onze kust ook op lange termijn beter beschermen tegen een stijgende zeespiegel. Het onderzoeksproject Vlaamse Baaien heeft veel voorbereidend studiewerk gedaan en stelt verschillende pistes voor, waaronder een kunstmatig eiland ter hoogte van Knokke-Heist.  "Het is nooit te vroeg om je voor te bereiden op wat komen kan", vindt Weyts. 

Weyts werkt al langer aan meer kustveiligheid. Door dijken te verhogen, stranden breder te maken of stormvloedkeringen te bouwen wil de minister de kust- en Schelderegio beschermen tegen wateroverlast. De huidige maatregelen bieden bescherming tot 2050. Bevoegd minister Ben Weyts wil ook al verder kijken, tot 2100, en anticiperen op mogelijk meer pessimistische scenario’s, zoals een extreme stijging van de zeespiegel.

Vlaanderen wil nu samenwerken met het federale niveau, dat bevoegd is voor de Noordzee. Dankzij de samenwerking  kan de kustbescherming in de toekomst eventueel zelfs uitgebouwd worden op zee. Een zeewering die een eind vóór de kustlijn wordt uitgebouwd kan ervoor zorgen dat we zelfs bij een sterke stijging van de zeespiegel geen terrein moeten prijsgeven aan de zee. Dat blijkt uit het onderzoeksproject ‘Vlaamse Baaien’.

Kunstmatig eiland

Een eerste stap naar de zeewering op zee zou kunnen bestaan uit een kunstmatig proefeiland ter hoogte van Knokke-Heist. Dit pilootproject  zou dan kunnen uitwijzen wat het effect is op het dempen van de golven en de beïnvloeding van de getijstroming. Het eiland zou ook de nieuwe thuis kunnen worden van de sternen, die hun huidige stek in de Haven van Zeebrugge moeten verlaten omwille van de uitbreidingsplannen van Fluxys.

Een bijkomend voordeel van zo’n pilooteiland zou kunnen zijn dat dit later past in een nieuwe keten van niet-aaneengesloten eilanden voor onze kust. Zo zou in de toekomst binnenscheepvaart via de zee mogelijk kunnen worden.

Weyts heeft 8 miljoen euro vrijgemaakt voor verder studiewerk en het in kaart brengen van de zeebodem. Ook zullen vanaf nu verdere gesprekken worden opgestart met alle stakeholders en lokale besturen om ook hun visie en opmerkingen mee te nemen.

“We investeren in de toekomst – in dit geval zelfs de heel verre toekomst”, zegt Weyts. “Het is nooit te vroeg om ons te beginnen voorbereiden op wat komen kan. We moeten slimme oplossingen zoeken om ons op heel lange termijn te beschermen tegen het stijgende water. We gaan nu samen met alle betrokken partijen bekijken of de plannen haalbaar zijn”. 

Bekijk het verslag van VTM Nieuws hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is