Weyts trekt verantwoordelijkheid voor trajectcontroles naar zich toe

Door Ben Weyts op 23 oktober 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat trajectcontroles op gewestwegen voor de volle 100% financieren. In ruil wil Weyts wel zelf  beslissen waar de trajectcontroles komen. Vanaf 2017 moeten er elk jaar 20 tracés uitgerust worden met trajectcontrole. “Gedaan met getreuzel en lange onderhandelingen”, zegt Weyts. “Ik wil kordate controle op alle tracés waar veel verkeerslachtoffers vallen”.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil resoluut een einde maken aan de schande van de 400 verkeersdoden op één jaar tijd. Hij investeert ook in een kordate handhaving.

Trajectcontrole werkt. Op de E40 is het aantal ongevallen tussen Erpe-Mere en Wetteren met 43% gedaald na de invoering van trajectcontrole. Bovendien blijkt uit onderzoek dat chauffeurs ook na het gecontroleerde traject trager blijven rijden. Er bestaat ook een breed draagvlak voor trajectcontroles. Je wordt immers niet ‘gepakt’ op een momentopname: alleen wie volgehouden over langere afstand te snel rijdt wordt bestraft.

Weyts trekt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van trajectcontroles nu volledig naar zich toe. Hij zal de nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen voor 100% financieren. Vandaag betaalt Vlaanderen ‘slechts’ 50%, wat in de praktijk vaak de aanleiding is voor lange en moeilijke onderhandelingen met lokale besturen en politiezones over de rest van de financiering en de precieze locatie.

“Er valt geen tijd meer te verliezen”, zegt Weyts. “De schande van de 400 dwingt tot doortastend optreden. De volledig Vlaamse financiering maakt het voor gemeentebesturen makkelijker om “ja” te zeggen tegen trajectcontrole – en ook moeilijker om “nee” te zeggen”.

Weyts wil vanaf 2017 elk jaar 20 nieuwe tracés uitrusten met controles. Op gewestwegen vallen er immers verhoudingsgewijs nog altijd het grootste aantal verkeersdoden. De nieuwe locaties zullen worden gekozen op basis van de ongevallencijfers, zodat er gericht ingezet kan worden op de meest zwarte punten in Vlaanderen.

De trajectcontroles kunnen bovendien ingezet worden in de terreur- en criminaliteitsbestrijding. Samen met zijn federale collega Jan Jambon mikt Weyts op termijn op een gebiedsdekkend web van camera’s. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is