Werkvennootschap gaat de strijd aan met fileprobleem

Door Ben Weyts op 15 augustus 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Met een jaarlijks investeringsbudget van 350 miljoen euro, 2 miljard euro voor de Ring rond Brussel en 3,5 miljard voor Oosterweel, werd nog nooit zoveel geïnvesteerd Mobiliteit. Vanaf 1/1/17 bundelen diverse mobiliteitsspelers de krachten om te werken aan gebalde mobiliteitsoplossingen. Met de oprichting van ‘De Werkvennootschap’, is er nu een nieuw vehikel dat alle expertise samenbrengt in één hand.

Files verlammen Vlaanderen. Volgens de recentste filebarometer van Touring Mobilis hebben er nog nooit zo veel structurele files gestaan als in de eerste zes maanden van dit jaar. Zeker rond Brussel en Antwerpen staat het verkeer te vaak stil. De oorzaak is helder: steeds meer mensen rijden steeds meer op steeds minder ruimte.

Om grote investeringsprojecten snel en efficiënt te kunnen aanpakken, bundelt Weyts nu deskundigheid in “De Werkvennootschap”. Vanaf 1 januari 2017 zal deze projectvennootschap alle inspanningen van de verschillende mobiliteitsspelers coördineren.

“Op het terrein zijn veel verschillende organisaties aan het werk; het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Waterwegen en Zeekanaal enz. Deze entiteiten werken door en naast elkaar”, zegt Weyts. “Nu wordt het overkoepelende leiderschap in één hand samengebracht”. Dat duidelijk projectleiderschap zorgt ervoor dat infrastructuurwerken sneller en efficiënter gerealiseerd worden.

De Werkvennootschap krijgt de nodige middelen om de nieuwe leidersrol ook echt op te nemen. Zo is er een jaarlijks werkingsbudget van 3,5 miljoen euro vastgelegd en wordt er een eigen personeelsbestand van op termijn 20 werkkrachten uitgebouwd. “Niet alleen mooie woorden, maar ook concrete daden”, zegt Weyts. “De Werkvennootschap zal onze grote investeringsprojecten echt in handen kunnen nemen”.

De oprichting van De Werkvennootschap betekent een nieuwe manier van werken aan onze mobiliteitsproblemen. De Werkvennootschap concentreert zich op een probleemgebied, stelt een investeringskalender op, zorgt voor flankerende maatregelen en organiseert alle werken. De Werkvennootschap kan slimme allianties met de private sector op poten zetten en de risico’s van een project beter verdelen.

In eerste instantie zal De Werkvennootschap werken aan de herinrichting van de Ring rond Brussel. Daar waar de filedruk vandaag het zwaarst is, in het kloppende hart van Vlaanderen. “We gaan werken aan de weg”, zegt Weyts. “Maar we leggen ook meer dan 60km nieuwe tramverbindingen van en naar Brussel, meer dan 40km nieuwe fietsinfrastructuur  en een ecoduct ter hoogte van Laerbeekbos aan. Dankzij De Werkvennootschap kunnen we de Vlaamse Rand rond Brussel als een geheel benaderen”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is