Waterwegbeheerders vloeien samen in 'De Vlaamse Waterweg'

Door Ben Weyts op 23 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Waterwegen & Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart zullen in januari opgaan in een nieuwe fusieorganisatie: De Vlaamse Waterweg nv. Zo ontstaat een sterke speler die het enorme potentieel van de binnenvaart kan verzilveren. “We bundelen de krachten om meer dan ooit werk te maken van hét alternatief voor de file”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Waterweg is een watersnelweg die steeds concurrentiëler wordt.”

Het Vlaams Parlement stemde gisteren het decreet voor de fusie van waterwegbeheerders Waterwegen & Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart unaniem goed. Tot nu toe vervulden deze twee organisaties ongeveer dezelfde taken. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en een deel van Antwerpen waren het terrein van Waterwegen en Zeekanaal NV. In een ander deel van Antwerpen en in Limburg was nv De Scheepvaart actief. De waterwegbeheerders fusioneren nu in ‘De Vlaamse Waterweg nv’. De organisatie wordt efficiënter, de dienstverlening en het beleid krijgen meer samenhang en alle geïnteresseerden krijgen één duidelijk aanspreekpunt.

De Vlaamse Waterweg nv wordt een speler van formaat. De fusieorganisatie beschikt over een investeringsbudget van meer dan 220 miljoen euro per jaar. De 1.460 personeelsleden waken over 1.076 kilometer bevaarbare waterwegen in Vlaanderen, 1.100 kilometer dijken, 800 bruggen, 131 sluizen, 73 stuwen, bijna 200 km kaaimuren en 78 jachthavens. “De Vlaamse Waterweg nv is een volwaardige speler naast de andere logistieke krachten”, stelt Weyts vast. “De schaalvoordelen geven ons een grotere slagkracht. We kunnen de binnenvaart nu nog sterker uitbouwen in Vlaanderen.”

De binnenvaart vermijdt nu al elk jaar meer dan vier miljoen vrachtwagenritten: vrachtwagens die anders in de file zouden staan. Maar er is nog veel groeimarge. 182 Vlaamse steden en gemeenten worden doorkruist door een waterweg. 80% van alle Vlaamse bedrijven bevindt zich op minder dan 10 kilometer van een bevaarbare waterweg. “We mogen ons niet blindstaren op de file aan de voordeur, als er aan de achterdeur een watersnelweg open ligt”, zegt Weyts. “Het potentieel van de binnenvaart is nog groot. Met De Vlaamse Waterweg nv hebben we de krachtige organisatie om dat potentieel aan te boren.”

Met de Vlaamse Waterweg nv willen we ook de opdrachten van waterbeheersing en multifunctionaliteit van de Vlaamse waterwegen daadkrachtiger dan ooit aanpakken.

In januari 2017 wordt de fusie van de waterwegbeheerders een feit. In de loop van het jaar krijgt de nieuwe organisatie echt vorm. Nog voor 1 januari 2018 zijn de voormalige nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal NV volledig opgegaan in De Vlaamse Waterweg nv. “We streven naar een gemiddelde groei van 2,8% meer vervoer via het water per jaar”, zegt Weyts. “Het aandeel van de binnenvaart moet vergroot worden tot minstens 18% waarvoor De Vlaamse Waterweg nv zal uitpakken met een sterk geïntegreerd marketingplan.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is